Skip to main content
DA / EN

Intensiv medicin

   

Projekt:

Agents Intervening against Delirium in the Intensive Care Unit (AID-ICU)

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

At undersøge effekten/bivirkningerne af Haloperidol hos delirøse voksne, indlagt på intensiv afdelingen.

Status:

08-02-2021

       
 Godkendt Databehandling  Manuskript  Publicering 

 

Lokal ansvarlig 

SI: Louise Gramstrup Nielsen

SI: Josefine Thomsen

 

Involverede afsnit/ptt.:

ITA/32 

 

Hvor udgår projektet fra:

Sjællands Universitetshospital , Køge

 

Samarbejdspartnere:

Intensivafdelinger i Danmark, Finland, Norge, England, Tyskland, Spanien, Italien 

 

Projekt:

At skrive dagbog for en anden - del 2

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

En tekstbaseret analyse af dagbøgernes narrative diskurs med henblik på at forstå: 

  • Dagbøgernes polyfoni og hvad denne betyder for dagbøgernes indhold, stil og stræben efter sammenhæng og kohærens 
  • Dagbøgernes genremæssige hybriditet (med træk fra dagbøger, breve, biografiske og selvbiografiske tekster), de dertil knyttede forventninger til stemme og autenticitet samt de etiske aspekter af at skrive for en anden.

Status:

Febr. 2021

       
 Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 
 

Lokal ansvarlig 

Eva Lærkner

 

Involverede afsnit/ptt.:

ITA1, 2 og 3
Delprojekt 1: Sygeplejersker
Delprojekt 2: Patientdagbøger >4 dage /10 ptt.
 

 

Samarbejdspartnere:

Cindie Maggaard, SDU

 

Projekt:

 BOX (Blood pressure and OXygenation targets in post resuscitation care: a randomized clinical trial)

Status:

Febr.  2021

       
 Godkendt  Dataindsamling Manuskript  Publicering 

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

BOX er et multicenter dobbeltblindet RCT studie, som undersøger  det optimale blodtryk og ilt-niveau ved intensiv behandling efter hjertestop uden for hospital.

1. Blodtryks-intervention: ’Normal MAP’ (63 mmHg) vs. ‘Høj MAP’ ( 77 mmHg) (double blind intervention) og
2. Ilt-intervention: Restriktiv (lav-normal oxygenering) (9-10 kPa) vs. Liberal oxygenering (høj normal oxygenation) (13-14) kPa (open label)
Inklusion har været igang siden marts 2017.

 

Lokal ansvarlig:

SI: Henrik Schmidt

SI: Simon Mølstrøm

 

Involverede afsnit/ptt.:

VITA/216

 

Hvor udgår projektet fra:

Rigshospitalet/OUH

 

 

Samarbejdspartnere:

Rigshospitalet

 

Projekt:

Kombineret PET-mikrodialyse studie af hjerneskade hos bevidstløse patienter genoplivet efter hjertestop - et pilot studie

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Formålet er at gøre lægerne klogere på de mekanismer, der forårsager hjerneskade hos bevidstløse hjertestops-overlevere indlagt på intensiv. Dette vil give en helt ny indsigt i mulighederne for at efterbehandle personer, der har været ramt af hjertestop og forbedre chancerne for, at patienterne overlever, og de kan vende tilbage til tilværelsen uden men.

Status:

27-04-2021

       
 Godkendt Databehandling  Manuskript  Publicering 

 

Lokal ansvarlig 

SI: Simon Mølstrøm

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

VITA
Nuklearmedicinsk Afdeling 

 

Hvor udgår projektet fra:

VITA, OUH 

 

Samarbejdspartnere:

 

 

Projekt:

COVID STEROID 2 Trial

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Patienterne randomiseres til enten høj eller lavdosis steroid. Dexamethason  6 mg i.v. bolus/døgn eller Dexamethason 12 mg i.v. bolus/døgn i op til 10 dage.

Status:

Febr. 2021

Godkendt Dataindsamling Manuskript Publicering

Lokal ansvarlig:

SI: Thomas Strøm

SI: Jens Michelsen

Involverede afsnit/ptt.:

ITA/COVID 19 pos./2

 

Hvor udgår projektet fra:

Rigshospitalet

Samarbejdspartnere:

Afd. Q,  OUH (Isik S. Johansen)

Multicenter

 

Projekt:

COVIP studie - Corona Virus disease (COVID19) in Very Elderly Intensive care Patients (VIPs).

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

COVIP er et internationalt projekt, som undersøger, hvordan det går de ældste patienter (>70 år), som bliver indlagt på intensiv pga. COVID-19. 

 

Status:

Febr. 2021

       
 Godkendt  Dataindsamling  Manuskript Publicering 

 

Lokal ansvarlig, OUH og Kolding:

SI: Helene Korvenius Nedergaard

 

Involverede afsnit/ptt.:

ITA,  OUH/16
Intensiv Kolding/13

 

Hvor udgår projektet fra:

En international VIP-gruppe anført af professor Christian Jung,  Düsseldorf, Tyskland, og med en 30 personer stor international styregruppe.
I Danmark er PI afdelingslæge Jesper Fjølner, Intensiv Afd. , Aarhus Universitetshospital,  Danmark 

Web: www.vipstudy.org

Samarbejdspartnere:

44 lande med i alt 371 intensivafdelinger 

 

Projekt:

Delirium screening 3 methods study 

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Projektet har til formål at vurdere den kliniske anvendelighed af deliriumscreeningsredskabet Confusion Assessment Method for the intensive care unit – 7 delirium severity scale (CAM-ICU -7) og teste overensstemmelsen med andre validerede delirium screeningsredskaber, som anvendes i praksis på danske intensiv afsnit.       

 

Status:

Febr. 2021

       
Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 

 

L:okal ansvarlig:

SI:  Eva Lærkner

 

Involverede afsnit/ptt.:

ITA, VITA/

 

Hvor udgår projektet fra:

Hovedansv. sgpl., ph.d. Helle Svenningsen, Aarhus

 

Samarbejdspartnere:

Samarbejde med 10 intensivafsnit i DK

 
 

Projekt:

GODIF - Goal directed fluid removal with furosemide in intensive care patients with fluid overload - A randomised, blinded, placebo-controlled trial 

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Projektet er et multicenter forsøg med furosemid vs. placebo hos voksne ICU patienter med moderat til svær væskeoverbelastning. Formål er opnåelse af neutral væskebalance under intensivindlæggelsen vha en bestemt algoritme for furosemid. Kontrolgruppen får placebo (saltvand). Målingerne vil løbende blive tjekket.

Status:

01-09-2021

       
 Godkendt Databehandling  Manuskript  Publicering 

 

Lokal ansvarlig 

SI: Pia Lawson-Smith

 

Involverede afsnit/ptt.:

ITA/

 

Hvor udgår projektet fra:

Nordsjællands Hospital, Københavns Universitet, Hillerød

 

Samarbejdspartnere:

Intensivafdelinger i Danmark, Skandinavien og Europa 

 

Projekt:

PEXCOV - ICU

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Patienters oplevelse af forløb på ITA som smittet med COVID-19

 

Status:

Febr. 2021

       
 Godkendt  Dataindsamling  Manuskript Publicering 

 

Lokal ansvarlig:

SI:  Eva Lærkner

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

ITA, VITA/COVID 19 pos./2

 

Hvor udgår projektet fra:

Intensivafsnittene, OUH

 

Samarbejdspartnere:

 
 

Projekt:

Parental experiences of prenatal information regarding the birth of a child with congenital abdominal malformation

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

At undersøge forældrenes perspektiv på introduktionen til OUH i forbindelse med graviditet med barn med erkendt abdominal misdannelse der kræver ophold på BRITA umiddelbart efter fødslen. På baggrund af resultaterne at komme med anbefalinger til tilrettelæggelse af introduktionsforløbet og iværksætte eventuelle ændringer.

Status:

Febr. 2021

       
Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 

 

Lokal ansvarlig:

SI:  Gitte Mikkelsen

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

BRITA/2

 

Hvor udgår projektet fra:

BRITA, OUH

 

Samarbejdspartnere:

Intensivsygeplejersker, BRITA

 

Projekt:

Recovery (PREP) Tryg recovery i patienters rehabiliteringsperiode efter intensiv terapi

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Undersøge og beskrive hvordan patienter kommer sig på tværs af behandlingsforløbet de første 6 måneder efter intensiv terapi

 

Status:

Febr. 2021

       
Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 

 

Lokal ansvarlig:

SI:  Eva Lærkner

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

ITA1,2,3/Indlagt >24 timer

 

Samarbejdspartnere:

Intensivsygeplejersker

 

Projekt:

Tidlig mobilisering af den intuberede kritisk syge patient

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Undersøgelsen har to overordnede formål:
Delprojekt 1 har til formål, at undersøge opstart, forekomst og variation af tidlig mobilisering af intuberede kritisk syge patienter på intensiv afdeling. 
Delprojekt 2 har til formål at undersøge sygeplejerskens overvejelser og handlinger i forhold til tidlig mobilisering af intuberede kritisk syge patienter på intensiv afdeling.

 

Ansvarlig:

PI: Intensivsygeplejerske Kristian Poulsen

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

ITA1,2,3

 

Samarbejdspartnere:

Køge

 

Projekt:

VACOR-studiet

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Undersøge ved svær peritonit om VAC svamp er bedre end primær lukning.

 

Status:

Febr. 2021

       
Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 

 

Lokal ansvarlig:

SI: Jens Michelsen

SI: Palle Toft

 

Involverede afsnit/ptt.:

COPA, ITA/20 

Hvor udgår projektet fra:

Kirurgisk Afdeling A, OUH

 

Samarbejdspartnere:

Kirurgisk Afdeling A, OUH

 

 

Projekt:

WARD-projekt

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Noninvasiv monitorering og en algoritme styret centralt fra til bedre overlevelse hos KOL patienter

 

Ansvarlig:

PI: Jens Michelsen

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

ITA

 

Samarbejdspartnere:

FAM, Lungemedicin

 

Sidst opdateret: 22.08.2023