Karriere

Kompetencer

En dimittend med sidefag i Fysik på bachelorniveau har:

  • træning i anvendelse af termodynamik og klassisk mekanik
  • grundlæggende forståelse for den kvantemekaniske bølgemekanik og dens fortolkning i forskellige fysiske situationer
  • fortrolighed med grundlæggende begreber indenfor elektriske kredsløb og elektromagnetisme
  • fortrolighed med fundamentale begreber indenfor elektromagnetiske oscillationer og optiske bølger
  • træning i matematisk formulering og problemløsning
  • opøvet erfaring i at beskrive en fysisk problemstilling ved matematiske ligninger

En dimittend med sidefag i Fysik på kandidatniveau har desuden:

  • solidt kendskab til kvantemekanikkens matematiske struktur
  • opøvet fundamentale beregningsfærdigheder og kan benytte disse til at løse problemer inden for fysik og kemi
  • erfaring med at planlægge og udføre fysiske eksperimenter med henblik på gymnasial undervisning

Jobmuligheder

Sidefaget i Fysik er tilrettelagt, så du kan opnå undervisningskompetence i Fysik på gymnasieniveau, hvis du tager sidefaget på både bachelor- og kandidatniveau. Andre uddannelsesinstitutioner, primært professionshøjskoler, vil dog også være relevante arbejdspladser for kandidater med sidefag i Fysik.

Tværfaglige kandidater er med til at styrke forståelsen for tværfaglighed blandt gymnasieelever og andre studerende. Derfor kan du være med til at påvirke udviklingen væk fra de meget snævre faggrænser, som har været kendetegnende for undervisningssystemet i de seneste årtier.