Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Sidefaget i Fysik har et omfang af 90-120 ECTS, som er fordelt over 4-5 semestre. De første 45 ECTS er på bachelorniveau; de sidste 45-75 ECTS er på kandidatniveau.

Du kan vælge at stoppe sidefaget efter bachelordelen. I så fald opnår du ikke undervisningskompetence på gymnasialt niveau, men en grundlæggende faglig kompetence i fagets kernefaglighed.

Opbygningen af sidefaget afhænger af dit centrale fag. Vær opmærksom på at din kandidatuddannelse bliver forlænget fra 120 til 150 ECTS hvis du har et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt centralfag.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en bachelorstuderende på 5. semester med sidefag i Fysik. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag


Kl. 8-12
Mekanik og termodynamik (eksaminatorium)
Kl. 8-10
Astrofysik og grundlæggende kosmologi (forelæsning)
Kl. 10-12
Videregående mekanik og relativitetsteori (eksaminatorium)Kl. 10-11
Astrofysik og grundlæggende kosmologi (eksaminatorium)
Kl. 12-16
Mekanik og termodynamik (eksaminatorium)


Kl. 12-16
Elektronik (eksaminatorium)
Kl. 12-14
Videregående mekanik og relativitetsteori (eksaminatorium) 
Kl. 16-18
Videregående mekanik og relativitetsteori (forelæsning)