Skip to main content
DA / EN

Læs mere om uddannelsen på den engelske side

 

Kultursociologi: Forstå de sociale og kulturelle drivkræfter i samfundsudviklingen

Du kommer eksempelvis til at studere, hvordan og hvorfor kulturelle identiteter og relationer formes af globalisering og migration, og hvordan ændringer i populær kultur bliver påvirket af sociale medier. Du vil også komme til at beskæftige dig med forbindelsen mellem køn og krop, hvorledes kulturelle værdier indvirker på økonomisk praksis, samt hvordan følelser bidrager til at forme politik og socialt liv.

Vi arbejder desuden med at forstå ændringer på landet, livsvilkår og identitetsdannelse på landet. Der er et særligt fokus på subkulturer, modkulturer og sociale bevægelser. Du vil også komme til at arbejde indgående med klassiske og nutidige sociologiske teorier samt med både kvantitative og kvalitative metoder med henblik på at indsamle og analysere empiriske data.

Det overordnede formål er, at du lærer at forstå, undersøge og analysere sociale og kulturelle ændringsprocesser. Uddannelsen henvender sig især til studerende med interesse i virksomheds- og organisationskulturer, forskning og research samt offentlig forvaltning og styring.

Uddannelsen består af to spor: ”Social transformation processes” og ”Rural sociology”. Studerende skal vælge spor, når de er halvvejs gennem første semester.

Undervisning

Alle kursusforløb på Cultural Sociology tilrettelægges som aktiverende undervisning, der gennemføres som en kombination af forelæsninger, individuelle og gruppebaserede øvelser, projektarbejde og studenteroplæg.

Du skal regne med, at der på hvert kvartal er cirka 6 ugers undervisning med gennemsnitligt 8 forelæsningstimer pr. uge. Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk. Dvs. at både undervisning, undervisningsmateriale, projektskrivning og eksamination foregår på engelsk. 

 

Kvalifikationer

Med en uddannelse i Cultural Sociology vil du have gode jobmuligheder inden for blandt andet lokale og regionale myndigheder og offentlige forvaltninger, statslige myndigheder og styrelser, politiske interesseorganisationer, kulturinstitutioner, arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, NGO’er, konsulentvirksomheder, analyseinstitutter og forskning. 

Du finder information om uddannelsen på den engelske udgave af siden.