Skip to main content
DA / EN

Sæt aftryk på samfunds- og bybilledet

Vil du være med til at bestemme hvordan Danmark skal se ud i fremtiden? Så er en uddannelse som diplomingeniør i bygningsteknik måske noget for dig.
Du vil i arbejdet som bygningsingeniør udvikle, planlægge, projektere og styre projekter, når der skal bygges broer, havne, fabrikker eller parcelhuse. Som bygningsingeniør kan du også stå for projekter som klimatilpasning, spildevandsanlæg, etablering af trafikanlæg eller tekniske installationer.

Hvad lærer jeg?

På bygningsteknikuddannelsen kombinerer du ingeniørfagligheden med bygningsteknisk viden, som giver dig kompetencer til at indgå i faglig og tværfaglige samarbejde, planlægge og gennemføre bygge- og anlægstekniske projekter og samtidig kunne inddrage de samfundsmæssige, økonomiske samt miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser.
Studiet giver dig viden om planloven og bygningsreglementet, der skal bruges, når man arbejder med udviklingen af boligområder. Du får indsigt i samarbejdet mellem forskellige faggrupper, som arbejder sammen i forbindelse med bygge- og anlægsprocessen. I projektarbejdet vil du komme til at arbejde i praksis med bygge- og anlægskonstruktioner, installationer, planlægning og kalkulation, der indgår i design af et byggeri og anlægningsprojekter.

Hvordan er studiet opbygget?

Under uddannelsen vil du arbejde meget i projektgrupper, hvor du sammen med dine medstuderende kommer til at løse problemer for virksomheder gennem case-baseret arbejde.
Kurserne på de første studieår vil give dig en solid faglig viden, som du gennem uddannelsen kan bygge videre på.
På 4. og 5. semester kan du specialisere dig i et af følgende emner: Bygningskonstruktioner, indeklima, energi og miljø, vej – og anlægskonstruktioner, klimatilpasning og afløbsteknik, byggeledelse eller planlægning og økonomi. Du har også mulighed for at læse et semester i udlandet.
På 6. semester  skal du som diplomingeniørstuderende på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet. På 7. og afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt – ofte i samarbejde med en virksomhed.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Hvad kan jeg blive?

En uddannelse som diplomingeniør i bygningsteknik giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan arbejde inden for planlægning, kvalitetssikring, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter i en teknisk forvaltning, i et rådgivende ingeniørfirma eller et entreprenørfirma. Du kan fx arbejde med at bygge miljørigtige huse, veje, broer, havne eller med regn- og spildevandhåndtering.
Du kan læse mere om dine karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Så efter de 3½ år er du færdiguddannet diplomingeniør og kan komme ud at arbejde som ingeniør.
Ønsker du at fordybe dig yderligere kan du læse videre til Civilingeniør i bygningsteknik.

Derfor skal du læse til diplomingeniør i bygningsteknik

  • Du er med til at præge vores samfunds -og bybillede
  • Du får gode karrieremuligheder
  • Du får mulighed for en international karriere, som du allerede kan starte under studiet ved at tage et praktikophold eller læse et semester i udlandet
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer 

Mød Anne-Mette der læser Bygningsteknik

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense