Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder. 

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

 1. Lavt boligbyggeri – fra byggeprogram til dispositionsforslag 
 2. Industribyggeri – fra dispositionsforslag til projektforslag 
 3. Etagebyggeri – fra dispositionsforslag til projektforslag 
 4. Anlægskonstruktioner – fra dispositionsforslag til projektforslag 
 5. Experts in Team innovation/Innovation/specialisation
 6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet 
 7. Afgangsprojekt 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester har du bl.a. fag som matematik, statik og styrkelære. Du laver et projekt om, hvordan man praktisk anvender planloven og bygningsreglementet, hvor I arbejder med udvikling af et boligområde.

2. semester
Semestret bygger videre på faglighederne fra første semester. I projektet skal du sammen med din projektgruppe bruge bygningsreglementet og belastnings- og konstruktionsnormer til at designe en industribygning med administrationsbygning samt parkeringsforhold. I lærer hermed om bygge- og anlægskonstruktioner, installationer, planlægning og kalkulation.

3. semester
I semesterprojektet designer du et etagebyggeri med konstruktioner og installationer, så du lærer om stål- og betonkonstruktioner, geoteknik, samt vand-, varme- og afløbsinstallationer. Dermed bringer du også din viden om statik, styrkelære og hydraulik i spil. Du lærer bl.a. også om økonomi og projektplanlægning.

4. semester
Du lærer om anlægsprojekter, som er bygning af veje og afløbsteknik. I projektet laver du et vej- og anlægsprojekt, hvor du både arbejder med lovgivningen og de ingeniørmæssige fagområder inden for design af veje og stier samt afløbssystemer.

På 4. og 5. semester får du også mulighed for at fordybe og specialisere dig i en af emnerne:

 • Bygningskonstruktioner
 • Indeklima, energi og miljø
 • Vej- og anlægskonstruktioner
 • Planlægning og økonomi.

5. semester
Experts in Team  innovation hedder temaet for dette semester, som har fokus på iværksætteri og innovation. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring for en virksomhed.

6. semester
På 6. semester er du i ingeniørpraktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.