Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Som bygningsingeniør har du et bredt arbejdsområde. Du kan beskæftige dig med teknik, planlægning, økonomi og med samspillet mellem mennesker.

Bygningsingeniørens arbejdsopgaver og udfordringer er utallige. Først og fremmest arbejder en bygningsingeniør med at designe bygninger – både bærende konstruktioner og alle former for tekniske installationer samt anlægsarbejder som veje, broer m.m.

Eksempler på bygningsingeniørens job:

  • udarbejdelse og styring af byggeprojekter som projekterende inden for konstruktion, bygningsinstallationer og anlægsarbejde - herunder prissætning og styring af kvalitet, miljø og økonomi
  • planlægning og gennemførelse af byggeprojekter som udførende - herunder prissætning, kontrahering, produktionsplanlægning og byggeledelse
  • fysisk planlægning af byområder og tilhørende vejanlæg
  • rådgivning og planlægning af byggeri, herunder undersøgelse af lovgivning og lokalplan samt projektstyring
  • udarbejdelse af økonomiske overslag og anlægsbudgetter
  • byggesagsbehandling i offentligt regi.

Som bygningsingeniør kan du arbejde hos private virksomheder, i konsulent- og entreprenørbranchen såvel som hos stat, region og kommuner.

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du uddanner dig til bygningsingeniør? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for bygningsteknik.

Mød Peter, en chefkonsulent der brænder for at sikre gode forhold for naturen

Peter Bønløkke Adamsen er chefkonsulent hos Natur og Miljø-afdelingen ved Rambøll, hvor han kombinerer sit job med sin interesse for naturen. Og det gør han så godt, at han har fået prisen Young Professional Award 2011.