Skip to main content

Få en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens klimavenlige løsninger

Som bygningsingeniør er du med til at designe og bygge fremtidens urbaniserede verden. Du vil få en vigtig rolle i udviklingen af klimavenlige løsninger til bygninger, broer, byer og infrastruktur. Du vil lære at tænke FN’s verdensmål og bæredygtighed ind i de løsninger, du laver. Uanset om det er til bygninger, byplanlægning, broer eller moderne facader.

Hvad lærer jeg?

Du lærer bl.a. at udvikle, designe, beregne og projektere vha. computer design samt teste dit design i laboratorier, avende anerkendte teorier og videnskabelige metoder, håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, arbejde projektorienteret og inddrage FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Uddannelsen giver dig viden om matematik, styrkelære, materialelære, digitalt byggeri, bygningsinstallationer, energi og indeklima, resiliens og bæredygtighed, facader og konstruktioner og meget andet.

Du bliver uddannet til at arbejde på tværs af traditionelle fagskel og får en forståelse for ’total design’. Du får kompetencer inden for fx bygningsdesign, infrastruktur, byplanlægning, projekt- og byggeledelse, facadedesign og digitalt design.

Hvordan er studiet opbygget?

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Hvert semester er baseret på et hovedtema. På alle semestre arbejdes der med bæredygtighed og digitalisering, som et gennemgående tema.
Første semester er der fokus på bæredygtighed og bygningsdesign. På andet semester er hovedtemaet bygningsteknologi og bygningsdesign, tredje semester er fokus digitalisering og byudvikling. På dit fjerde semester er hovedtemaet konstruktionsteknik og digitalt design. Femte semester er fokus på innovation og iværksætteri, du har også mulighed for at læse semestret i udlandet. På sjette semester skriver du dit bachelorprojekt, hvor du samler al din viden fra de tidligere semestre.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning

Hvad kan jeg blive?

Du bliver uddannet til jobs inden for planlægning, design, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter i rådgivende ingeniørfirmaer, arkitekttegnestuer, materialeproducenter, offentlige forvaltninger, ejendomsudviklere eller entreprenørfirmaer. Du kan fx få job som fagspecialist, konsulent, designer, projektleder eller byggeleder.
Læs mere om karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du tager den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør. Du kan fra bacheloruddannelsen læse videre til fx civilingeniør i Bygningsteknik eller civilingeniør i Konstruktionsteknik.

Derfor skal du læse...

  • Du lærer at tænke FN’s verdensmål og bæredygtighed ind i løsninger
  • Du bliver i stand til at udvikle og præge fremtidens byggeri
  • Du har gode karrieremuligheder

Mød Sophie og Kristian der læser Bygningsteknik

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense

Instagram