Skip to main content
DA / EN

Lær at analysere regionale, nationale og tværnationale strukturer og udviklingstendenser

Uddannelsen er tværfaglig og giver dig en teoretisk forståelse af, en faktuel viden om samt en evne til at analysere følgende hovedområder:

  • Politiske og historiske forudsætninger for europæisk integration
  • Regionale strukturer og udvikling
  • Kommunikation og kultur
  • Offentlig forvaltning og institutioner


Du vil blive i stand til at anvende metoder, der gør det muligt for dig selvstændigt at generere, organisere, afrapportere og lede udviklingsprojekter med et regionalt, nationalt og/eller europæisk fokus.

Du vil desuden være i stand til at formidle resultaterne til interessenter, politikere og den brede offentlighed mere generelt.

Uddannelsen foregår på engelsk, og dine studiekammerater kommer både fra Danmark og resten af Europa.