Skip to main content

Erhvervskandidatuddannelsens opbygning giver dig mulighed for at tage en 2-års fuldtidsuddannelse på deltid over fire år.  Uddannelsen er således opdelt i 8 semestre, hver bestående af 2 kvartaler. Hvert kvartal omfatter 7 ugers undervisning og en eksamensperiode på 2 uger, og hvert kvartal kan have et eller flere moduler med undervisning. 

Som erhvervskandidat vil du typisk have mellem 1-2 undervisningsdage om ugen samtidig med, at du har et fagrelevant arbejde på minimum 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm). Det sidste er et krav for optagelse på erhvervskandidatuddannelsen.

Vigtigt med en fleksibel arbejdsaftale


Det er vigtigt, at du sammen med din arbejdsgiver får lavet en fleksibel arbejdstidsaftale, så den passer bedst muligt med den studieaktivitet, du vil få på studiet (se uddannelsens opbygning nedenfor). Vi anbefaler, at der er perioder, hvor du arbejder mindre og andre perioder, hvor du arbejder mere end de gennemsnitlige 25 timer/uge. Hen over sommeren er der fx ikke studieaktivitet i juli og august og der er også kvartaler, hvor der ikke er undervisning eller kun 1 undervisningsdag om ugen; i disse perioder vil du kunne arbejde mere for at kunne arbejde mindre i de kvartaler, der er mere undervisningsaktivitet og stadig have 25 timer/ugen i gennemsnit (årsnorm). I eksamensperioden er det hensigtsmæssigt at have mindst muligt arbejde.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
         
Kl. 10-14
Patient og samfund (undervisning)
     
Kl. 13-16
Patient og samfund (undervisning)