Skip to main content

Praktiske oplysninger

Kursusstart
primo september

Undervising
Undervisningen finder sted i efteråret 2023 delvist online samt på følgende seminardage: 9. september 2023 samt 18. november 2023.

Vægtning
  10 ECTS

Sted
SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M samt online undervisning.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.


Sidst opdateret: 30.05.2023