Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

For at kunne optages på faget Æstetisk kvalitet i skrivning have en studentereksamen med følgende niveauer bestået

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B

Opfylder du ikke disse adgangskrav, kan du søge om optagelse på en dispensation - dispensation gives ud fra en samlet vurdering af dine realkompetencer, men som udgangspunkt skal du mindst have bestået de ovennævnte fag på studentereksamensniveau eller gennem en efterfølgende videregående uddannelse.

Læs mere om en evt. realkompetence-vurdering på uddannelsesguiden. Realkompetencevurderingen finder sted på et lokalt VUC. SDU efteruddannelse vejleder gerne om procedure .


Sidst opdateret: 31.05.2023