Skip to main content

Studieliv

Ritualer, guder, ekstremisme og livets mening


Vi arbejder med alle verdens religioner, historisk og sammenlignende, samt religionssociologisk. Vi ser blandt andet på religionernes:

 • tekster
 • billeder, bygninger og genstande
 • tilhængere
 • organisation
 • religionskritik
 • religionsfilosofi
 • religiøse etik

Du får kendskab til religionernes betydning og rolle i kulturmøder i og uden for Danmark og deres roller i skabelse af nationale og etniske identiteter, in- og out-grupper, og vi analyserer fænomener som fx myter, ritualer, guder, efterlivsforestillinger og spiseregler.

Bland dig i debatten 

Du bliver i stand til at forholde dig kvalificeret og engageret, historisk-distanceret og analytisk-kritisk til den offentlige debat og til at formidle din viden til andre. Du får mulighed for at gå i dybden med udvalgte emner som fx:

 • religion og medier
 • religion og kunst
 • religion og menneskerettigheder
 • religion og køn
 • religion og politik

Undervisningen
Størstedelen af pensum er på engelsk eller dansk.
Du har i gennemsnit 12 undervisningstimer om ugen. Undervisningsformen er en blanding af forelæsniner og diskussioner, og der vil også være timer med mundtlige eller skriftlige oplæg fra de studerende, forberedt gruppevis eller af den enkelte studerende.

Du vil også skulle bruge en god del tid på at læse selv, eller i studiegrupper, som etableres fra studiestart. Ved studiestarten hjælper både undervisere og tutorer dig på vej.

Levende studiemiljø
På Religionsstudier vil du også møde et aktivt studiemiljø med foredragsforeningen RELIGIO, der hvert semester arrangerer foredrag. Herudover arrangeres der ofte gæsteforelæsninger ved en af de mange internationale og førende forskere, som underviserne ved Religionsstudier har kontakt til og samarbejde med. 

Du kan også gøre din indflydelse gældende gennem studiets fagråd, og derved være med til at skabe både din egen og den fremtidige religionsuddannelse.

Feltarbejde, studieture og internationalt samarbejde
Religionsstudier sørger for at du får teoretisk og praktisk erfaring med feltarbejde, dvs. med at studere levende religion, hvad enten det er i Odense eller andre steder i Danmark eller ude i verden, og vi forsøger med jævne mellemrum at arrangere studieture (Istanbul, Moskva, Benares), der kan indgå i undervisning. 

Religionsstudier har udvekslingsaftaler med flere universiteter, så du kan få erfaring og merit også fra studier af religion i udlandet.

Studielivet på Religionsstudier

Kig med og få et indblik i det at være studerende på Religionsstudier på SDU!

se her!

Se eksempel på skema

Se skema for studerende på uddannelsen.

klik her

Religionsguiden

- en vejviser til flygtninge og indvandreres religioner i Danmark

læs mere her