Menu

Klinisk biomekanik - kiropraktor-uddannelsen (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Har du lyst til at hjælpe mennesker med smerter og skavanker i bevægeapparatet (knogler, led og muskler)? Kan du lide at løse komplekse sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandler team og udføre praktiske manuelle færdigheder? Har du mod på en uddannelse, der både er teoretisk og praktisk? Så er klinisk biomekanik (kiropraktor) dit nye studium!


Klinisk biomekanik (kiropraktor) er det område af sundhedsvidenskab, hvor den biologiske, biomekaniske og psykologiske viden bindes sammen med de sygdomme, som mennesker med smerter og problemer i led, muskler og knogler rammes af. Som kiropraktor skal man kunne forebygge, diagnosticere og behandle bevægeapparatets sygdomme og lidelser med anvendelse af den nyeste viden og teknologiske fremskridt. Når man er færdiguddannet, skal man derfor regne med fortsat at tilegne sig den nyeste viden ved fx at deltage i efteruddannelse.  

Uddannelsen giver dig en bred indføring i forebyggelse, diagnostik og behandling af skader i bevægeapparatet, og karrieremulighederne er derfor mange. Du kan få din egen klinik og behandle patienter under sygesikringen. Du kan også specialisere dig indenfor sygehusvæsenet, blive forsker, undervise og meget mere – se afsnittet om karrieremuligheder.

Teori og færdighedstræning

På uddannelsen i klinisk biomekanik (kiropraktor) erhverver du det videnskabelige grundlag, som er en forudsætning for, at du senere kan fungere som kiropraktor. Du lærer at opsøge ny viden, være kritisk-analytisk overfor denne viden og anvende den i den virkelige verden, hvor patienterne findes. Du skal også træne i og opøve færdigheder, som vil udvikle dig professionelt som kiropraktor. 

Uddannelsen kræver, at du kan sætte dig ind i en stor mængde viden fra mange forskellige fag. Den nye viden du lærer kobles til hverdagen som kiropraktor i færdighedslaboratorier og klinikophold. I færdighedslaboratorierne konfronteres du med de praktiske færdigheder, som er kendetegnende for en kiropraktor. Her lærer du bl.a. at:

  • Udføre forskellige typer af evidensbaseret manuel behandling
  • Udføre en ortopædisk og neurologisk undersøgelse
  • Lave trænings- og øvelsesterapi
  • Give ergonomiske råd og vejledning 

Praktik på rygambulatorier, sygehuse og kiropraktorpraksis

I løbet af studiet kommer du i klinikophold på rygambulatorier, sygehuse og hos en praktiserende kiropraktor. Her møder du patienter fra den virkelige verden, som du skal lære at modtage, udrede, behandle og informere.

Bliv kiropraktor

For at blive kiropraktor skal du gennemføre en uddannelse, der består af:
- 3-årig bacheloruddannelse
- 2-årig Se kandidatuddannelse i klinisk biomekanik (efter endt BA)
- 1-årig lønnet turnusuddannelse (efter endt kandidat) 

Adgangskrav og ansøg

Læs mere om adgangskrav og ansøg her

Adgangskrav

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies