Skip to main content

Karriere

Jobmuligheder

Efter bachelorgraden - 3 års studium - forventes de fleste at ville fortsætte uddannelsen til kandidat i klinisk biomekanik. Efter afsluttet kandidatuddannelse får du autorisation som kiropraktor. For at opnå ret til selvstændigt virke og dermed være kiropraktor i egen klinik, skal du gennemføre et års turnustjeneste (praktisk uddannelse) hos en autoriseret kiropraktor. Ønsker du at arbejde som kiropraktor indenfor sygehusvæsenet eller forskningen, er der intet krav om turnustjeneste. 

Hvis du vil se mere om, hvilke muligheder for kombinationer du får med denne uddannelse, kan du gå ind på DIVA og sætte Klinisk Biomekanik som bacheloruddannelse. Så kommer de forskellige muligheder frem. 

Kiropraktik - et område i rivende udvikling

Der arbejder i dag mere end 600 autoriserede kiropraktorer i sundhedsvæsenet i Danmark, hvoraf nogle har deres egen klinik og andre arbejder som assistenter. Men der er også kiropraktorer ansat i andre jobfunktioner og mange kombinerer forskellige stillinger. Mulighederne indenfor kiropraktorfaget udvikles konstant. Fx. har du også mulighed for at specialisere dig indenfor sygehusvæsenet eller for specialisering i et bestemt vidensområde med en masteruddannelse (sport, børn, folkesundhed m.fl.) Du har også gode muligheder for at blive underviser på uddannelsen i klinisk biomekanik, blive inddraget i forskningsprojekter eller videreuddanne dig til forsker.

Gode jobmuligheder

Da Syddansk Universitet er det eneste universitære uddannelsessted i Skandinavien, er der gode jobmuligheder. I Danmark og resten af Skandinavien er der for øjeblikket ikke nogen arbejdsløshed inden for området. Uddannelsen vil også give dig mulighed for beskæftigelse i udlandet - eksempelvis i Norge, Sverige, England, USA og Australien.

Kompetenceprofil for bacheloren i Klinisk Biomekanik

Efter afsluttet uddannelse skal bacheloren i klinisk biomekanik kunne:

Viden

(a) Vidensfeltet

 • Angive og analysere kroppens opbygning
 • Demonstrere viden om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering
 • Demonstrere et indgående kendskab til bevægeapparatets normale funktion

(b) Forståelse og refleksion

 • Angive og analysere kroppens funktion
 • Analysere de genetiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer, der regulerer og vedligeholder kroppens normale funktioner
 • Analysere de biologiske variationer og processer som karakteriserer livscyklus og køn
 • Analysere hvilke ydre faktorer der kan påvirke den menneskelige organisme og organismens reaktioner på disse
 • Analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ud fra biologiske, psykologiske, sociale, kulturelle og etniske forudsætninger
 • Analysere ændret struktur og funktion af kroppen og dens væsentligste organsystemer ved forskellige sygdomme og tilstande
 • Demonstrere videnskabelig nysgerrighed og forholde sig kritisk reflekterende til viden og antagelser

Færdigheder

(a) Type af færdigheder

 • Demonstrere kliniske færdigheder med optagelse af sygehistorie, objektiv undersøgelse og formulering af udredningsplan
 • Demonstrere basale psykomotoriske færdigheder nødvendige for udøvelse af kiropraktorfaget
 • Udføre grundig undersøgelse af columna
 • Udføre basal manuel/kiropraktisk behandling

(b) Vurdering og beslutning

 • Fortolke videnskabelig litteratur, stille spørgsmål og konkludere på fund
 • Demonstrere basale diagnostiske færdigheder i forhold til lidelser i columna
 • Anvende videnskabelig metode til at analysere, fortolke og vurdere de metoder og principper, der danner grundlag for diagnostik, behandling og interventioner

(c) Formidling

 • Anvende medicinsk informationsteknologi til at søge og formidle viden
 • Demonstrere evne til at kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, patienter og pårørende

Kompetencer

(a) Handlingsrummet

 • Identificere og analysere etiske problemstillinger

(b) Samarbejde og ansvar

 • Demonstrere hensigtsmæssig adfærd i omgang med patienter og i samarbejde med kolleger og andre personalegrupper

(c) Læring

 • Demonstrere evne til formulering af egne læringsmål og videreudvikling af kompetencer