Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Klinisk biomekanik, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Samt en af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B

3.  Karakterkrav:

Karakterkrav i  kvote 2:
Du skal have et gennemsnit på 6,0 fra din adgangsgivende eksamen.

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

På klinisk biomekanik kan du kun supplere ét fag, ét niveau efter 5. juli 2019. Suppleringen skal være afsluttet inden studiestart, altså senest 31. august 2019 og din optagelse er betinget af, at du består suppleringen.

Hvis du søger om vinterstart, så kan du supplere flere fag, og de skal være afsluttet inden studiestart, altså senest den 31. januar 2020.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.

Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik består af følgende elementer: 

 1. uniTEST
 2. Casebaseret Interview (CBI) 

Bemærk, du skal ikke sende en motiveret ansøgning og et CV sammen med din ansøgning.  

uniTEST 

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som vægter  lige højt: 

 • Kritisk tænkning 
 • Kvantitativ tænkning 
 • Sproglig tænkning 

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene

Casebaseret Interview (CBI) 

Casebaseret interview vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

 • Motivation 
 • Kognitiv formåen 
 • Personlig integritet 
 • Fagspecifik viden og færdigheder 
 • Etik
 • Kommunikation 

Casebaseret interview foregår på dansk. Efter uniTEST får ansøgerne tilsendt et spørgeskema, som kan bruges som udgangspunkt for nogle af CBI’ens emner.

Udvælgelsesprocessen 

Resultatet af uniTEST afgør, hvem der inviteres til CBI. De 145 ansøgere med den højeste score efter uniTEST inviteres til CBI.   Resultatet af CBI afgør fordelingen af pladser i kvote 2.
Vi optager ca. 70 studerende i kvote 2.  

Praktisk information om optagelsesprøven 

Den 18. og 19. april afholdes uniTEST på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen. 
Den 8. juni afholdes Casebaseret interview på SDU Odense.  

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet 

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor uniTEST afholdes, har du stadig mulighed for at deltage. Læs mere om deltagelse i uniTEST fra udlandet.

OBS: Du kan ikke deltage i Casebaseret interview fra udlandet. 

Standby

Standby er et ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Du søger en standby-plads i dit ansøgningsskema på www.optagelse.dk og standby-pladserne fordeles i kvote 1 efter eksamenskvotient.

Hvis du får tilbudt en standby-plads d. 28. juli, vil du ikke få tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter.    

Før du søger en standby-plads, skal du derfor overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på en uddannelse, eller om du hellere vil i gang i dette studieår, men på en lavere prioriteret uddannelse.

Har du fået en standby-plads, bliver du placeret på en venteliste og kan frem til 15. august samme år få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september.

Hvis du takker nej til studiepladsen, mister du både din standby-plads og din studieplads og du må søge optagelse igen året efter på almindelig vis.

Der kan også ske det, at du får tilbudt en studieplads efter 15. august. Når du får tilbudt en plads så sent, kan du tillade dig at sige nej tak uden at miste din studieplads. Du er altså sikker på en studieplads næste år, hvis du søger ind igen.

For dig der får en standby plads på Klinisk biomekanik

På Klinisk biomekanik strækker standby perioden sig fra 28. juli til 15. januar. Derfor er der flere tidspunkter, hvor du kan få tilbudt en studieplads.

Får du tilbudt en standby-plads d. 28. juli, er der 4 forskellige scenarier:

Tilbud om studiestart 1. september

 1. 28. juli – 15. august. Du kan få tilbudt en studieplads med start d. 1. september. Hvis du siger nej til den studieplads, mister du både din plads på standby listen og din studieplads. Du kan søge optagelse igen på uddannelsen året efter.
 2. Efter 15. august. Hvis du får tilbudt en studieplads med start 1. september må du gerne sige nej. Selvom du siger nej, bevarer du din plads på standby listen og du kan blive tilbudt en studieplads med start d. 1. februar.

  Tilbud om studiestart 1. februar

 3. 28. juli – 15. januar. Du kan få tilbudt en studieplads med start 1. februar. Hvis du siger nej til studiepladsen, mister du både din plads på standby listen og din studieplads. Du kan søge optagelse igen på uddannelsen året efter.
 4. 15. januar – 31. januar. Hvis du får tilbudt en studieplads med studiestart 1. februar bestemmer du selv, om du vil takke ja til studiepladsen eller i stedet beholde dit tilsagn om en studieplads til det efterfølgende studieår.

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads, har du tilsagn om en studieplads i det efterfølgende studieår. Du skal så søge igen på www.optagelse.dk og i dit ansøgningsskema skal du markere feltet ’Jeg har tilsagn’.

Tilsagnet gælder kun den søgte uddannelse og du kan kun optages året efter. Du skal stadig opfylde alle adgangskrav til uddannelsen.

Ansøgere fra nordiske lande

Ved SDU er der i alt 85 pladser på Klinisk Biomekanik hvert studieår, fordelt med 50 % i kvote 2 og i kvote 1.

 Er du ansøger med en eksamen fra Sverige, Norge, Island eller Finland kan her se hvordan vi vurderer din eksamen i forhold til det danske uddannelsessystem.

I 2016 var optagelseskvotienten 9,9 i kvote 1. Kvotienten 9,9 svarer til:

 • Sverige: 19,77
 • Island: 8,7
 • Norge: 5,3
 • Finland: et gennemsnit på 8,7 på afgangsbeviset (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet) og et gennemsnit på L på eksamensbeviset (Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) svarer til 10,7. (10,6 findes ikke i omregningstabellen).

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende. Kvotienten i 2017 vil afhænge af antallet af ansøgere og deres eksamenskvotienter.           Eksamener bestået senere end den adgangsgivende eksamen kan ikke regnes med i eksamensgennemsnittet. Du skal derfor altid fremsende dokumentation for den første beståede adgangsgivende eksamen. Du kan ikke supplere op og dermed få bedre chancer i kvote 1. Du må dog gerne supplere de specifikke fag- og niveaukrav i matematik, fysik, kemi, engelsk og dansk.

For at din ansøgning kan blive vurderet i kvote 2, er det et krav at der opnås et gennemsnit på minimum 6,0 efter 7-trins-skalaen i den adgangsgivende eksamen. Årets studenter/dimittender skal medsende de seneste standpunktskarakterer og skal vise 6,0 eller derover i gennemsnit efter 7-trins-skalaen - det skal desuden fremgå af den medsendte dokumentation, at man kommer til at opfylde de specifikke fagniveaukrav. Det endelige eksamensbevis skal eftersendes inden d. 5. juli.

 

Gennemsnittet på 6,0 på den danske karakterskala, svarer i år i Norge til 4,2, i Sverige til 14,6 og i Island til 7,2. For Finland gælder at ansøgere med L, E og M opfylder karakterkravet. C kræver et minimum på 5,0, B kræver minimum 7,1, hvorimod A ikke er tilstrækkeligt. Bemærk at omregningstabellerne revideres løbende.

 

Ansøgningsfrist for nordiske ansøgere er 15. marts, kl. 12. Adgangskravene er nævnt under 'Adgangskrav'


Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2020

Antal studiepladser 105
Fordeling (%) i kvote 1/2 25/75
 Kvotient i kvote 1 (2019)
11,3
 Standby (2019)
10,4

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17110.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021. Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies