Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav: 
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Samt en af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B

Karakterkrav i kvote 2

For at søge i kvote 2, skal du have mindst 6,0 i karaktergennemsnit i din adgangsgivende eksamen.

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2.

Opfylder du ikke adgangskravene?

 Mangler du et fag eller niveau?

 • Undersøg, om du kan følge et relevant suppleringsfag.
  Du kan godt supplere i flere fag, men når du søger ind på Klinisk Biomekanik, må du højst afslutte ét suppleringsfag i perioden fra 5. juli og frem til studiestart d. 1. september. Øvrige suppleringsfag skal være bestået inden 5. juli.
  Hvis du søger optagelse med vinterstart, må du dog gerne supplere i flere fag helt frem til studiestart d. 1. februar.
 • Hvis du mener, du har uddannelseskvalifikationer, der svarer til adgangskravet, kan du i nogle tilfælde få lavet Individuel kompetencevurdering hos VUC. Se VUC.dk
 • Alternativt kan du søge en dispensation fra adgangskravene. Læs om muligheden for at søge dispensation.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men ikke har gennemført en adgangsgivende eksamen, kan du søge om en særlig tilladelse til at blive optaget.

Har du allerede gået på en uddannelse?

Hvis du allerede går eller har gået på en bacheloruddannelse, kan du være omfattet af særlige regler, når du søger optagelse. Læs mere om reglerne.

Ansøgere fra nordiske lande

Er du ansøger med en eksamen fra Sverige, Norge, Island eller Finland kan her se hvordan vi vurderer din eksamen i forhold til det danske uddannelsessystem.

Ansøgningsfrist for nordiske ansøgere er 15. marts, kl.

I 2019 var optagelseskvotienten 11,3 i kvote 1. Kvotienten 11,3 svarer til:

 • Sverige: 19,91
 • Island: 9,3
 • Norge: 5,7
 • Finland: et gennemsnit på 8,9 på afgangsbeviset (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet) og et gennemsnit på L på eksamensbeviset (Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) svarer til 11,4. (11,3 findes ikke i omregningstabellen).

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende. Kvotienten i 2020 vil afhænge af antallet af ansøgere og deres eksamenskvotienter.           Eksamener bestået senere end den adgangsgivende eksamen kan ikke regnes med i eksamensgennemsnittet. Du skal derfor altid fremsende dokumentation for den første beståede adgangsgivende eksamen. Du kan ikke supplere op og dermed få bedre chancer i kvote 1. Du må dog gerne supplere de specifikke fag- og niveaukrav i matematik, fysik, kemi, engelsk og dansk.

For at din ansøgning kan blive vurderet i kvote 2, er det et krav at der opnås et gennemsnit på minimum 6,0 efter 7-trins-skalaen i den adgangsgivende eksamen. Årets studenter/dimittender skal sende de seneste standpunktskarakterer og skal vise 6,0 eller derover i gennemsnit efter 7-trins-skalaen - det skal desuden fremgå af den sendte dokumentation, at man kommer til at opfylde de specifikke fagniveaukrav. Det endelige eksamensbevis skal eftersendes inden d. 5. juli.

Gennemsnittet på 6,0 på den danske karakterskala, svarer i år i Norge til 4,2, i Sverige til 14,6 og i Island til 7,1. For Finland gælder at ansøgere med L, E og M opfylder karakterkravet. B kræver et minimum på 5,0.  A er ikke tilstrækkeligt. Bemærk at omregningstabellerne revideres løbende.


Standby

Standby er et ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Du søger en standby-plads i dit ansøgningsskema på www.optagelse.dk og standby-pladserne fordeles i kvote 1 efter eksamenskvotient.

Hvis du får tilbudt en standby-plads d. 28. juli, vil du ikke få tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter.    

Før du søger en standby-plads, skal du derfor overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på en uddannelse, eller om du hellere vil i gang i dette studieår, men på en lavere prioriteret uddannelse.

Har du fået en standby-plads, bliver du placeret på en venteliste og kan frem til 15. august samme år få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september.

Hvis du takker nej til studiepladsen, mister du både din standby-plads og din studieplads og du må søge optagelse igen året efter på almindelig vis.

Der kan også ske det, at du får tilbudt en studieplads efter 15. august. Når du får tilbudt en plads så sent, kan du tillade dig at sige nej tak uden at miste din studieplads. Du er altså sikker på en studieplads næste år, hvis du søger ind igen.

For dig der får en standby plads på Klinisk biomekanik

På Klinisk biomekanik strækker standby perioden sig fra 28. juli til 15. januar. Derfor er der flere tidspunkter, hvor du kan få tilbudt en studieplads.

Får du tilbudt en standby-plads d. 28. juli, er der 4 forskellige scenarier:

Tilbud om studiestart 1. september

 1. 28. juli – 15. august. Du kan få tilbudt en studieplads med start d. 1. september. Hvis du siger nej til den studieplads, mister du både din plads på standby listen og din studieplads. Du kan søge optagelse igen på uddannelsen året efter.
 2. Efter 15. august. Hvis du får tilbudt en studieplads med start 1. september må du gerne sige nej. Selvom du siger nej, bevarer du din plads på standby listen og du kan blive tilbudt en studieplads med start d. 1. februar.

  Tilbud om studiestart 1. februar

 3. 28. juli – 15. januar. Du kan få tilbudt en studieplads med start 1. februar. Hvis du siger nej til studiepladsen, mister du både din plads på standby listen og din studieplads. Du kan søge optagelse igen på uddannelsen året efter.
 4. 15. januar – 31. januar. Hvis du får tilbudt en studieplads med studiestart 1. februar bestemmer du selv, om du vil takke ja til studiepladsen eller i stedet beholde dit tilsagn om en studieplads til det efterfølgende studieår.

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads, har du tilsagn om en studieplads i det efterfølgende studieår med studiestart 1. september 2021 eller 1. februar 2022. Du skal så søge igen på www.optagelse.dk og i dit ansøgningsskema skal du markere feltet ’Jeg har tilsagn’.

Tilsagnet gælder kun den søgte uddannelse og du kan kun optages året efter. Du skal stadig opfylde alle adgangskrav til uddannelsen.

Karakterkrav i 2021

I 2021 indfører SDU karakterkrav i kvote 1 på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser. Hvis du ikke opfylder karakterkravet kan du stadig søge optagelse i kvote 2 og deltage i en optagelsesprøve.

Søg i kvote 2, og kom til optagelsesprøve

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2. Når du søger i kvote 2, kommer du også i betragtning i kvote 1.

Du kommer både til en test af dine generelle studiekompetencer og til en test, der skal afklare dine forudsætninger for at læse på lige præcis den uddannelse, du har søgt.

#1 - uniTEST

uniTEST er en multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver tetstet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

#2 - fagspecifikke tests

Du skal også til en eller fleres test, som tager udgangspunkt i den eller de uddannelser du har valgt. Det kan fx være, du skal deltage i et interview, skrive en motiveret ansøgning, overvære en forelæsning eller demonstrere din viden inden for et bestemt område. I testen kan du fx blive målt på:

 • din viden om uddannelsen
 • dine personlige færdigheder
 • din motivation
 • dine mål med uddannelsen

Hvilken type test du skal deltage i og hvornår den ligger, opdaterer vi i løbet af efteråret.


Optagelsestal 2020

Studiepladser: 156
Fordeling i kvote 1/2 (%): 25/75
Adgangskvotient i kvote 1: 10,4
Standby: 9,7

Optagelsestal 2019

Studiepladser: 92
Fordeling i kvote 1/2 (%): 25/75
Adgangskvotient i kvote 1: 11,3
Standby: 10,4
Uddannelsens nummer på optagelse.dk: 17110
Søg ledige pladser

Du kan nu søge ledige pladser på SDU's bachelor- og diplomingeniøruddannelser med studiestart i 2020.

Se listen med ledige pladser

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!