Skip to main content
DA / EN

Audiologer hjælper mennesker til en bedre livskvalitet

Audiologi er en spændende kombination af sundhedsfaglige, tekniske og sproglige fag, som handler om hørelsen. Audiologi er en uddannelse, der sætter dig i stand til at finde årsagen til hørevanskeligheder hos børn, unge og voksne. Du kan hjælpe disse mennesker til et liv med mere lyd, forbedre deres vilkår for kommunikation og deraf en bedre livskvalitet.

Som audiolog får du en uddannelse, der gør dig i stand til at udføre, analysere og tolke undersøgelsesresultater, tilpasse høreapparater og måle på høreapparater samt kontrollere behandlingsresultater. Studiet indeholder fag som f.eks. anatomi, neurologi, akustik, matematik, fonetik og sprogvidenskab.

Med en bachelor i Audiologi kan du blive ansat på både offentlige eller private høreklinikker. På offentlige klinikker kan du ved hjælp af din detaljerede viden omkring udredning og behandling af hørehandikap og tinnitus hjælpe både voksne og børn til et bedre liv med lyd. I private klinikker arbejder du med at udføre høreprøver på klienter, tilpasse høreapparater og sikre et godt behandlingsresultatet.

Uddannelsen giver dig også mulighed for at læse videre på kandidaten i audiologi. En kandidat vil give dig mulighed for at blive ansat i den private industri, hvor du kan arbejde med udvikling af høreapparater og andre høresystemer samt måleudstyr.

Hør Simon fortælle om, hvorfor han vælge Audiologi