Skip to main content
DA / EN

Kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik er den kliniske del af kiropraktoruddannelsen ved SDU. Her vægtes diagnostik, færdighedstræning, klinikophold og et videnskabeligt speciale højt. Undervisningen er tilrettelagt således, at du undervises af fagspecialister i alle fag. Fx undervises faget ’Neurologi’ af en professor i neurologi, mens undervisningen i de mere klinisk orienterede fag varetages af erfarne kiropraktorer og/eller speciallæger, hvoraf mange også er aktive forskere.

Diagnostik og klinik

Fokus på kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik (kiropraktik) er emner relateret til diagnostik, lidelser i ekstremiteterne (arme og ben), tværfaglig patienthåndtering, træningslære og anvendt forskningstræning. Du lærer at bruge din viden fra bacheloruddannelsen og de øvrige fag på kandidatdelen i kliniske situationer, således at du bliver i stand til at stille en diagnose, udarbejde en tværfaglig behandlingsplan og påbegynde et behandlingsforløb.

De diagnostiske fag kræver, at du kan sætte dig ind i en stor mængde viden, der omhandler en bred vifte af emner. Den nye viden du lærer kobles til hverdagen som kiropraktor i et af de danske rygcentre, hvor du bliver en del af et tværfagligt behandlerteam. Her møder du patienter med et bredt udsnit af bevægeapparatets lidelser, som du skal lære at modtage, udrede, behandle og informere.

 

Derfor skal du læse...

  • SDU er det eneste universitære uddannelsessted i Skandinavien.
  • Du vil derfor få gode jobmuligheder. I Danmark og resten af Skandinavien er der for øjeblikket ikke nogen arbejdsløshed inden for området.
  • Uddannelsen giver dig mulighed for at blive kiropraktor.
  • Du kan vælge at åbne egen klinik eller arbejde indenfor sundhedsvæsenet eller forske.