Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt således, at du erhverver kompetence indenfor uddannelsens 3 bærende søjler:

  

1. Det biomedicinske spor

Dette spor giver dig det sundhedsvidenskabelige fundament som kiropraktisk virksomhed bygger på. Det er tilrettelagt således, at du i løbet af bacheloruddannelsens 3 år erhverver en omfattende viden om livet - fra dets begyndelse til dets afslutning - så du på et videnskabeligt grundlag opnår indsigt i og en forståelse for, hvordan sundhed fremmes, sygdomme forebygges og for, hvorledes sygdomme præsenterer sig.

Det biomedicinske spor indeholder et meget omfattende spektrum, da du skal lære om en række emner lige fra molekyler over celler, væv og organer til individer og samfund.

Det biomedicinske spor er opbygget i moduler og tværfagligt tilrettelagt med bidrag fra fagområder som molekylær biologi, genetik, biokemi, anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, immunologi, patologi, epidemiologi og mange flere. Det samlede omfang af det biomedicinske spor er 2 år.

Uddannelsen er på nogle punkter koblet til medicinuddannelsen, og netop biomedicin sporet bærer stort præg af dette. Kiropraktorer og læger har langt hen ad vejen behov for at tilegne sig den samme fundamentale viden om mennesket, sygdomme og sundhed. Den fælles undervisning i biomedicinske emner skaber også et solidt grundlag for det tværfaglige samarbejde, som er en vigtig faktor i det senere virke som kiropraktor.

2. Professionssporet

Dette spor foregår sideløbende med det biomedicinske spor. I professionssporet indgår teoretisk biomekanik, der danner forståelsesgrundlaget for den efterfølgende færdighedstræning, hvor du bl.a. vil tilegne dig de manueller færdigheder. Tillige indgår kommunikationsundervisning og -træning samt diagnostik, hvor du for alvor begynder at samle og bygge ovenpå den store mængde viden, du har tilegnet dig fra alle tre spor. Det samlede omfang svarer til ½ år af bacheloruddannelsen. På professionssporet er det obligatorisk, at alle studerende bidrager til timerne i afklædt tilstand og fælles med alle de øvrige studerende. ’Afklædt tilstand’ betyder, at studerende beholder undertøj (trusser/bh) på, og ’fælles med de øvrige studerende’ betyder, at alle studerende øver i samme lokale uden hensyntagen til køn, alder, højde, vægt, religion eller lignende.

På professionssporet er det ligeledes obligatorisk, at alle studerende indgår i videooptagelser i både påklædt og afklædt tilstand, udelukkende til brug i undervisningen. Brugen af video er en god måde at lære kliniske færdigheder på gennem både observation af video, produktion af video samt det at modtage og give feedback på en færdighed optaget på video. Denne ressource ses som et væsentlig didaktisk element for at opnå de færdighedsmæssige kompetencer på det niveau, der gør den studerende klar til virket som kiropraktor.

Ønskes yderligere information henvises til studieordningen for bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik. Du er også velkommen til at kontakte studienævnssekretær Lise Kæmsgaard Kirkedal på 6550 3698.

3. Akademikersporet

Ligesom professionssporet tilrettelægges akademikersporet sideløbende med det biomedicinske spor. Det skal give dig de grundlæggende akademiske færdigheder, som kendetegner et universitetsstudium, og som er en forudsætning for din livslange uddannelse som kiropraktor. Det har følgende delelementer: videnskabsteori, videnskabelige metode og informationssøgning. I slutningen af bacheloruddannelsen skal du lave et bachelorprojekt. Omfanget af akademikersporet svarer til ½ år.

Retningslinjer for 'god kiropraktisk uddannelse'

Uddannelsen følger retningslinjerne for ’god kiropraktisk uddannelse’ i Europa, som er beskrevet af ’The European-South African Education Collaboration’. Indholdet af retningslinjerne findes i dokumentet "Education position statement".

Sidst opdateret: 22.03.2019