Skip to main content

Studieliv

Levende studiemiljø

Universitetet i Odense har et levende studiemiljø og et lækkert nærmiljø med en campuscafé, studenterboghandel, rolige læsesale, flere universitetskantiner, universitetsbiblioteket og meget mere. Foreningen for Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS) laver regelmæssige faglige og sociale arrangementer. Du kan f.eks. blive en del af de lærerige og velbesøgte palpationsaftener (palpation=mærke/føle med hænder og fingre), og til de morgenfriske er der teknisk morgentræning et par gange om ugen. Foreningen har en række udvalg, som står for de foskellige typer af arrangementer. Udvalgene mangler altid nye ansigter og friske hænder til at fremme de sociale studieliv på klinisk biomekanik. 
Desuden byder Campus i Odense på et varieret studieliv med masser af muligheder for sociale og faglige oplevelser. Der er f.eks. en idrætsklub, en filmklub, en studentermenighed, partipolitiske fora, en Forening for Nordens Ungdom, Fredagsbaren, et Europæisk Studenter Netværk, for blot at nævne nogle stykker.

 Nordisk miljø

Syddansk Universitet er det eneste universitære uddannelsessted i Norden med en kandidatuddannelse i klinisk biomekanik (kiropraktik). Omkring to tredjedele af de studerende kommer fra Danmark, mens de resterende kommer fra de øvrige nordiske lande. Klinisk biomekanikstudiet i Odense har fuld international anerkendelse.

Læs mere om kiropraktoruddannelsens opbygning og indhold.