Skip to main content

Projektarbejde knytter teori og praksis sammen

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

Katrine, der læser kemi- og bioteknologi på 2. semester, havde mange overvejelser, før hun valgte sin uddannelse:

”Det, der gjorde udslaget var, at jeg med kemi- og bioteknologi har mange muligheder, når jeg er færdiguddannet. Jeg ikke låst fast og kan arbejde i forskellige brancher fx medicinal-, fødevare- eller energiindustrien. Det er vigtigt for mig,” siger hun.


Nært undervisningsmiljø
”Det har været en god overgang fra gymnasiet, fordi vi her på uddannelsen går på mindre hold. Det betyder, at vi har tæt kontakt til underviserne og til hinanden. Man føler sig ikke som én i mængde, og det er muligt at få hjælp, hvis man har brug for det,” siger Katrine og fortsætter:

”På min årgang har vi et godt sammenhold og har fx holdt julefrokost sammen. Dem, der har lyst, tager også nogen gange i byen eller laver andre ting sammen.”

Projekt: Lav en cementfabrik
Katrine sætter stor pris på projektarbejdet, hvor hun lærer teorien på en ny måde og bliver styrket i at samarbejde. På første semester lavede hun sammen med sin gruppe beregninger til fremstilling af cement.

”Vi arbejdede både med de tekniske aspekter, hvor vi bl.a. lærte at lave en masse- og energibalance og procesdiagram for hele processen, og med de miljømæssige overvejelser. Her undersøgte vi udledning af forurening og produktets bæredygtighed plus lavede en ansøgning om miljøgodkendelse og så på arbejdsmiljøet,” siger hun.

”Projektarbejdet binder det, man læser og lærer, sammen. Det giver en bredere forståelse for, hvad man skal bruge teorien til. Samtidig får vi mulighed for at fordybe os, så jeg føler, at jeg lærer stoffet ordentligt – det køres ikke bare af på nogle forelæsninger.”

Studiet kræver tid
Katrine har en travl hverdag med undervisning, projektarbejde og forberedelse – men hun har også tid til gymnastik og fritidsjob:

”Det er meget at se til, ingen tvivl om det. Vi har mange undervisningstimer og en del at læse samtidig med, at projektarbejdet ligger uden for den normale undervisning – men det balancerer meget godt,” siger Katrine, der er glad for, at der ikke er så meget selvstudium.

Fakta

Kemi- og bioteknologi er en civilingeniøruddannelse, der består af en bachelordel (3 år) og en kandidatdel (2 år).
De tre første år arbejder du bl.a. med:

  • Kemisk produktion og miljø
  • Energi og materialer
  • Bioteknologiske processer og kemiske enhedsoperationer
  • Instrumentel analytisk kemi og anvendt statistik
  • Innovation og iværksætteri i den kemiske industri

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 25.07.2023