Skip to main content

Uddannelsens opbygning


Fag på første år:


Historisk læsning, Litterær analyse og metode, Tekstproduktion, Sproglig metode og Analyse, Sprog og kommunikation, VidenskabsteoriStudieforløb


Når du bliver optaget på dansk, optages du i første omgang til en bachelor (BA). En BA består altid af et centralt fag de første 2¼ år. På det 3. år skal du vælge tilvalg i et andet fag, som du starter på, mens du færdiggør bachelorprojektet i dansk.Dit centrale fag i dansk kan kombineres med et af de mange tilvalg eller sidefag afhængig af din interesse - for eksempel med religionsstudier, historie, medievidenskab eller et ikke-humanistisk fag som matematik. Dit valg af kombination kan åbne op for helt nye jobmuligheder.


 
Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Dansk

LÆS HER

Studieordning

Se studieordningen for bacheloruddannelsen i Dansk. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her