Skip to main content

Uddannelsens opbygning

 Dansk er en bacheloruddannelse på 3 år. På 3.-året skal du vælge et tilvalg eller et sidefag, og på den måde skabe din egen unikke profil. Se dine muligheder.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

På uddannelsen arbejder du med: 

  • Dansk litteraturhistorie fra runer til hypertekster. Denne disciplin rummer også bevidstheds- samt bredere kulturhistorie.
  • Litteraturteori og tekstanalyse. Denne disciplin leverer både indføringer i komplekse metodiske tilgange til litteratur samt øvelse i konkret tekstanalyse, der gør dig til en bedre tekstlæser samt litteraturformidler.
  • Det danske sprogs opbygning og historie, herunder en indgående viden om grammatik og tegnsætning. Dette gør dig til en sikker sprogbruger og analytiker med et skarpt blik for sproglige detaljer.
  • Sprogvidenskab og kommunikationsteorier. Dette giver både teoretisk indsigt i videnskaben om sprog samt praktiske øvelser i kommunikation, der gør dig til en bedre formidler, tekstproducent, vejleder og underviser.
  • Medieteori. Dette giver historisk indsigt i mediehistorie og analytisk øvelse i arbejdet med film og andre medier.
  • Videnskabsteori. Dette giver en indsigt i videnskabsfilosofi samt konkret forståelse af danskfagets historik og metoder.

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Efter endt bacheloruddannelse skal du læse videre på en kandidatuddannelse. Igen er det op til dig og dine interesser at kombinere de mange muligheder. Dit valg kan åbne op for helt nye jobmuligheder.