Skip to main content

Studieliv

Det første studieår


At studere dansk er også at analysere – først på det elementære niveau, senere på studiet i de større videnskabelige sammenhænge med ’state of the art’. Altså må du først kravle. Derfor får du på studiets første år
  • en indføring i fagets analytiske redskaber i arbejdet med litteratur og sprog,

  • en indføring i skandinavisk sprog,  litteraturhistorie og kultur

  • en indføring i tekstproduktion med vægt på sagprosa og æstetiske genrer


Vi tilstræber, at undervisningen i de centrale metodiske fag på første år foregår på mindre hold og i perioder under medvirken af instruktorer, hvilket giver dig mulighed for en aktiv deltagelse gennem oplæg, diskussioner og skriveøvelser.


Vi anbefaler også, at du deltager i studiegrupper for at styrke indlæringen og for at få sparringspartnere i studietiden.


Vi ønsker en god start for nye studerende. Allerede ved studiestart vil du møde ældre studerende, der fungerer som tutorer.De ældre studerende følger dig det første semester og hjælper dig til at finde dig til rette på studiet.


Danskuddannelsen er i dag utænkelig uden IT lige fra computeren i undervisningen og opgaveskrivningen og –afleveringer til læringsplatformen  Vores fælles platform er ’Black board’ med undervisnings- og øvelsesmaterialer, semesterplaner, opgaveaflevering og –løsning.


Det andet studieår

På andet studieår udbygger vi dine faglige kvalifikationer fra første år til faglige kompetencer ved gradvist  • at forankre sproglige, litterære, kulturelle, kommunikative og mediemæssige udsagn i en større sammenhæng

  • at skærpe den kritiske refleksion herover. Det verbale sprog suppleres fx med billeder, og billeder bliver fx til medieprodukter, der analyseres i deres samfundsmæssige og kulturelle kontekst

  • at præsentere de nyeste teoretiske, metodiske og filosofiske vinklinger herpå,

  • at undervise i videnskabsteori.

  • at inddrage didaktiske og videnskabelige teksttyper, så du bl.a. bliver i stand til at vejlede andre til at forbedre deres sprog.


Bacheloruddannelsen afslutter du med et bachelorprojekt, der en mindre akademisk afhandling.


På Danskstudiet har du mulighed for at blive en del af et aktivt studiemiljø, hvad enten du vælger at engagere dig i fagrådet eller festudvalget, i studienævnet eller andre universitære organer.


Med en bacheloruddannelse i Dansk får du et bredt og solidt fundament til at fortsætte på andre sprogfag eller på kandidatuddannelser som International Virksomhedskommunikation, Mellemøststudier og Kultur og Formidling.