Skip to main content

Litteraturvidenskab (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Litteratur kan være sprængfarlig. Bøger kan provokere, ryste magthavere og føre til censur og trusler på livet. Litteratur kan bevæge sig frem og tilbage i tiden, springe fra sted til sted, opsøge oplevelser, der kun findes i fantasien, og beskrive menneskers tanker, følelser og idéer.

Litteraturstudiets udgangspunkt er læsningen som en lystfyldt oplevelse. Men ikke al litteratur er lige nem at gå til. På studiet vil vi kvalificere din læseoplevelse, så du bedre kan forstå, forklare og fortolke litteraturen.

Med uddannelsen får du evnen til at analysere problemer, se tingene i en større sammenhæng, arbejde med værdier, sætte dig ind i forskellige tankegange, arbejde tværfagligt, strukturere viden og udvikle nye begreber og ny terminologi. 

Litteraturvidenskaben tilbyder dig en privilegeret indsigt i bl.a. anerkendelsesproblematikker samt køns-, menneskerettigheds- og ligestillingstemaer, , ligesom den gør dig klogere på menneskets omgang med naturen og miljøet både historisk og nu, i klimakrisens tidsalder.

Alt sammen kompetencer og viden, der også sætter dig i stand til at spille ind i globale dagsordener som fx mindske ulighed, sikre fred og retfærdighed og stærke lokalsamfund.