Skip to main content

Mødet med litteratur fra hele verden

På bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab er indholdet inddelt i fire områder: litteraturhistorie, litterær analyse, litteraturteori og metode samt litteratur og aktuelle udfordringer eller emner.

Uddannelsens opbygning og indhold giver dig alsidige kompetencer – herunder stærke analytiske evner og stor sprogbevidsthed – til at arbejde i en bred vifte af funktioner i den offentlige kultursektor eller det private kultur- og erhvervsliv. Fx redaktør eller konsulent på forlag, oversætter, litteratur- og kulturformidler på biblioteker, tekstforfatter, skribent, konsulent eller leder i private virksomheder.

Som studerende på Litteraturvidenskab læser du både ældre og nyere litteratur på tværs af landegrænser. Vi er særligt orienteret mod den komparative og historiske tilgang til litteraturen, og du får derigennem et internationalt udblik, der matcher en globaliseret verden. Ligeledes lærer du at analysere problemstillinger, arbejde med værdier og strukturere viden.

Litteraturvidenskab viser dig, hvordan litteraturen tilbyder dig en privilegeret indsigt i nogle af de væsentligste udfordringer, som Europa og resten af verden står over, det være sig klimaforandringer, massemigration, fattigdom, manglende ligestilling og krig.

Det gode studiemiljø

Uddannelsen prioriterer det gode studieliv højt både fagligt og socialt. Studietiden byder på en række fagligt-sociale arrangementer, og samtidig forventes du at gøre en målrettet indsats – også for at optimere dine muligheder på arbejdsmarkedet, det kan bl.a. være gennem relevant studiejob.

Bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab giver dig adgang til en række forskellige kandidatuddannelser.

3 gode grunde...

  • Du bliver del af et inspirerende studieliv, der har fokus på både det faglige og sociale
  • Du får jobmuligheder inden for en bred vifte af funktioner i kulturlivet og det private erhvervsliv
  • Du  kommer til at studere på en uddannelse, der har stort fokus på beskæftigelsesmuligheder for de studerende, bl.a. gennem samarbejder med SDU’s karrierevejledere, praktikker og netværk med alumner