Skip to main content

International virksomhedskommunikation med engelsk og medier (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

International virksomhedskommunikation med engelsk er en kombinationsuddannelse, hvor du uddannes i både engelsk og dansk virksomhedskommunikation. 

I uddannelsens sprogdel bliver du endnu skarpere til engelsk både skriftligt og mundtligt, så du bliver i stand til at træde ind i virksomheder, der enten handler med engelsksprogede virksomheder eller engelsksprogede virksomheder med aktiviteter i Danmark.

På uddannelsen skal engelsk kombineres med en profil i enten kommunikation eller medier.

I kommunikationsprofilen lærer du at arbejde med dansksproget virksomhedskommunikation – både skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation – og uddannes til at kunne løse alle typer af både eksterne og interne kommunikationsopgaver for alle typer af virksomheder.

I medieprofilen får du viden om mediernes historie og udvikling og mediernes rolle i kommunikationsmæssig sammenhæng, og du lærer at hjælpe virksomhederne med deres kommunikation på en række forskellige både traditionelle og nye medieplatforme.

Med uddannelsen kan du bringe din viden i spil inden for globale dagsordener som fx bæredygtig produktion, fredelige samfund og globale partnerskaber, fordi du opnår viden og kompetencer inden for sprog, kommunikation, medier og kultur.