Skip to main content

Hjælp dem som har svært ved at tale og høre

En bacheloruddannelse i Audiologopædi kombinerer humaniora og sundhedsvidenskab og har et bredt indhold af bl.a. sprog, neurologi, kommunikation, anatomi, psykologi og fysiologi.

Det giver dig kompetencer til at undersøge og behandle forskellige typer patienter med høre- talevanskeligheder både på sygehuse, genoptræningscentre, i kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning og på regionale kommunikationscentre.

Allerede på bacheloruddannelsen får du undervisning i tale- og hørevanskeligheder, så du får et bredt grundlag for at specialisere dig og søge job ud fra.

Audiologopædi på SDU er en teoretisk uddannelse, hvor du kommer i praktik og stifter bekendtskab med forskellige områder af faget og får afprøvet din viden ude i praksis.

På uddannelsen har vi et godt samarbejde med praksis og et bredt netværk af praktiksteder på Fyn og i Jylland.

Vi anbefaler, at du efter bacheloruddannelsen læser videre på den to-årige kandidatuddannelse i Audiologopædi.

 

3 gode grunde..

  • Du får spændende muligheder for, allerede under uddannelsen, at samarbejde med kommunikationscentre, PPR og genoptræningscentre og dermed afprøve din viden fra uddannelsen i praksis.
  • Dine karrieremuligheder er gode. De fleste nyuddannede går direkte ud i job.
  • Uddannelsen er knyttet til aktive forskningsmiljøer, som studerende kan du deltage i det faglige miljø bl.a. ved konferencer eller andre fagspecifikke arrangementer.