Skip to main content
DA / EN

En uddannelse for dig, som interesserer dig for litteratur, sprog, medier og kultur.

På kandidatuddannelsen i dansk får du mulighed for at arbejde uddybende med litteratur, sprog, medier og kultur. Kandidatuddannelsen fokuserer på at udvikle din evne til fordybelse, kritisk refleksion og videnskabelige arbejdsmetoder og ender ud i specialet. På studiet er der rig mulighed for selv at sammensætte forskellige valgfag indenfor litteratur, sprog og medier, og du kan dermed tone uddannelsen i forskellige retninger alt efter dine interesser og karriereplaner.

Skal du læse den et-faglige eller to-faglige kandidat?

Kandidatuddannelsen i Dansk udbydes i to variationer, den et-faglige og den to-faglige. I den to-faglige kandidatuddannelse bruges de to år på 2 fag, således at 50 ECTS læses på et andet fag end Dansk og 70 ECTS læses på Dansk. Den et-faglige kandidatuddannelse omfatter 120 ECTS i Dansk. Med dette valg kan du selv vælge om din uddannelse udelukkende skal omhandle dansk eller om du vil tilføje et andet fag.

Kompetencer indenfor dansk og litteraturhistorie som springbræt til en alsidig karriere

Gennem studiet opnår du kompetencer indenfor det danske sprogs opbygning og brug samt den litteraturhistoriske udvikling inden for de seneste 1.000 år. Udover fokusset på det danske sprog, opnår du også et grundlæggende kendskab til det norske og svenske sprog samt landenes litteraturhistorie. Med disse kompetencer kan du bl.a. formulere dig skriftligt på grammatisk og ortografisk korrekt dansk og forestå faglig formidling i forhold til afgrænsede modtagergrupper. Dette giver dig rige muligheder for en bred og alsidig karriere inden for bl.a. undervisning, kommunikations- og mediebrancherne, forlagsbranchen og forskning.

Derfor skal du læse...

  • Du får en dyb og bred forståelse af det danske sprog, dets opbygning og historien, som er forbundet med denne.  
  • Du har mulighed for både at læse kandidaten som et-faglig og to-faglig, hvor du kombinerer uddannelsen med et andet fag.   
  • Du får brede jobmuligheder indenfor både undervisning, kommunikation- og mediebranchen, forlagsbranchen og forskning.  

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram