Skip to main content

International erhvervsøkonomi med fremmedsprog

Uddannelsen sætter dig i stand til at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders nationale og internationale aktiviteter samt de kommunikations- og formidlingsopgaver, der opstår i tilknytning hertil. 
Sammen med de erhvervs- og samfundsøkonomiske fag får du en grundlæggende viden om sprogene, kommunikation, informationsteknologi og erhvervsretlige forhold.

Uddannelsen er unik i Danmark, og du kan lægge dit fokus på arbejdet med fx erhvervsøkonomi, internationalisering og eksport, samtidig med at du kombinerer det med en kommunikativ vinkel på tysk og engelsk. 

Med uddannelsen kan du bringe din viden og kompetencer i spil inden for de globale dagsordener, fx innovation, bæredygtig produktion, anstændige job og vedvarende økonomisk vækst.