Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav: 
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B, Idehistorie B, International økonomi B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Matematik B
 • Tysk (fortsættersprog B eller begyndersprog A)
 • For retningen dansk/engelsk: Tysk A og Dansk A. 

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2.

Uddannelsen kan læses med to retninger: tysk/engelsk eller dansk/engelsk

 • Har du afsluttet en dansk studentereksamen, vælger du retningen tysk/engelsk 

 • Har du afsluttet en tysk studentereksamen, vælger du retningen dansk/engelsk 

 • Har du afsluttet en studentereksamen fra Duborg/A.P.Møller, kan du vælge den retning hvor du opfylder adgangskravene - der henstilles til, at ansøgere i så fald vælgder det sprog, der tales/skrives/forstås "dårligst" som fremmedsprog. 

Opfylder du ikke adgangskravene?

Mangler du et fag eller niveau?

 • Undersøg, om du kan følge et relevant suppleringsfag.
 • Hvis du mener, du har uddannelseskvalifikationer, der svarer til adgangskravet, kan du i nogle tilfælde få lavet Individuel kompetencevurdering hos VUC. Se VUC.dk
 • Alternativt kan du søge en dispensation fra adgangskravene. Læs om muligheden for at søge dispensation.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men ikke har gennemført en adgangsgivende eksamen, kan du søge om en særlig tilladelse til at blive optaget.

Har du allerede gået på en uddannelse?

Hvis du allerede går eller har gået på en bacheloruddannelse, kan du være omfattet af særlige regler, når du søger optagelse. Læs mere om reglerne.

Optagelsesprøve i kvote 2

Vi er overbeviste om, at det ikke kun er dit karaktergennemsnit, der afgør, om du bliver en god studerende på SDU. Hvis du har søgt optagelse i kvote 2 inden den 22. marts kl. 12, inviterer vi dig optagelsesprøve, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2. Hvis du har søgt i kvote 2, kommer du også i betragtning i kvote 1.

Særligt om kvote 2 i 2020

Som følge af coronavirus og myndighedernes forsøg på at begrænse virusspredning, er der ændringer i optagelsesprøven i kvote 2 for alle SDU's bachelor- og diplomingeniøruddannelser.

Læs om optag i kvote 2 i 2020


Kovte 1 og 2 på SDU

Tilbage til forsiden

Optagelsestal 2020

Studiepladser: 76
Fordeling i kvote 1/2 (%): 50/50

Optagelsestal 2019

Studiepladser: 76
Fordeling i kvote 1/2 (%): 50/50
Adgangskvotient i kvote 1: Alle optaget

Uddannelsens nummer på optagelse.dk:19220

Søg ind!

Ansøgningsfristen til kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

optagelse.dk

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!