Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B, Idehistorie B, International økonomi B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Matematik B
 • For retningen tysk/engelsk: Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B) 
 • For retningen dansk/engelsk: Tysk A

Desuden skal du:

 • Have et karaktergennemsnit på mindst 5,0, når du søger om optagelse i kvote 1
 • Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, er det nødvendigt, at du søger ind i kvote 2.

Men det kan også være en god idé at søge i kvote 2, selvom du opfylder karakterkravet i kvote 1. Så optimerer du chancen for en studieplads.

Når du søger i kvote 2, vurderer vi nemlig samtidig, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Valg af fremmedsprog

Når du søger på optagelse.dk, skal du vælge mellem uddannelsens to studieretninger:

 • Har du afsluttet en dansk studentereksamen, vælger du retningen tysk/engelsk 
 • Har du afsluttet en tysk studentereksamen, vælger du retningen dansk/engelsk 
 • Har du afsluttet en studentereksamen fra Duborg/A.P. Møller-skolen, kan du vælge den retning, hvor du opfylder adgangskravene - der henstilles dog til, at du vælger det fremmedsprog, du taler/skriver/forstår "dårligst".