Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B, Idehistorie B, International økonomi B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B 
  • Matematik B
  • Tysk (fortsættersprog B eller begyndersprog A)
  • For retningen dansk/engelsk: Tysk A og Dansk A.

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Uddannelsen kan læses med to retninger: tysk/engelsk eller dansk/engelsk

 • Har du afsluttet en dansk studentereksamen, vælger du retningen tysk/engelsk
 • Har du afsluttet en tysk studentereksamen, vælger du retningen dansk/engelsk
 • Har du afsluttet en studentereksamen fra Duborg/A.P.Møller, kan du vælge den retning hvor du opfylder adgangskravene - der henstilles til, at ansøgere i så fald vælger det sprog, der tales/skrives/forstås ”dårligst” som fremmedsprog”.

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.


Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i International erhvervsøkonomi med fremmedsprog består af følgende elementer:

 1. uniTEST
 2. Motiveret ansøgning på stedet (Fagspecifik test)
 3. Vurdering af gennemsnit i relevante fag

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som alle vægter lige højt:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Motiveret ansøgning(Fagspecifik test)

Ved denne test skal du skrive en motiveret ansøgning, hvor du skal reflektere over, beskrive og begrunde hvorfor du søger netop International erhvervsøkonomi med fremmedsprog. Din besvarelse skal tage udgangspunkt i et skriftligt oplæg, der udleveres ved testens begyndelse.

Testen varer 90 minutter, og den motiverede ansøgning skal skrives på dansk.

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:

 • Motivation/drivkraft for at søge uddannelsen
 • Viden om uddannelsen

Hvert område bedømmes på en skala fra 1-7, dvs. du kan i alt opnå 14 point.

Din motiverede ansøgning skal ikke uploades som bilag på www.optagelse.dk. Den skriver du samme dag, som du er til uniTEST.

Søger du flere uddannelser, hvor du skal skrive en motiveret ansøgning?

Hvis du søger mere end én humanistisk uddannelse, hvor den fagspecifikke test er en motiveret ansøgning, skal du kun skrive én motiveret ansøgning. Dette gælder dog ikke, hvis du søger ind på Medievidenskab, hvor du skal skrive en separat ansøgning.

Vurdering på gennemsnit

Du bliver vurderet på baggrund af karaktergennemsnittet af følgende fag:

Dansk A, engelsk B, historie B (eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B) matematik B og det valgte fremmedsprog på begynder A-niveau eller fortsætter B-niveau. 

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST, den fagspecifikke test (motiveret ansøgning) og det udregnede gennemsnit vægtes ligeligt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Praktisk information om optagelsesprøven

18. og 19. april afholdes der uniTEST og fagspecifik test på SDU, og du må regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen. 

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor testene afholdes, har du stadig mulighed for at deltage via en onlineforbindelse. Læs mere om deltagelse i testene fra udlandet.

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2020

Antal studiepladser 76
Fordeling (%) i kvote 1/2 50/50
 Kvotient i kvote 1 (2019)
Alle optaget  

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 19220.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021.

Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies