Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Uddannelsen i International erhvervsøkonomi med fremmedsprog åbner jobmuligheder i både danske og ikke mindst internationale organisationer og virksomheder, hvor du kan varetage opgaver inden for marketing, økonomi, ledelse, erhvervsretlige forhold samt sprog og kommunikation. Dine kompetencer opnår du bl.a. gennem uddannelsens undervisning i økonomi og samfundsforhold.

Du får en høj sprogfærdighed inden for dine fremmedsprog samtidig med, at du også lærer nogle generelle redskaber til at forstå og beherske de faktorer, der er vigtige, når man skal kommunikere med mennesker fra andre lande og kulturer.

Uddannelsen giver gode muligheder for en karriere i udlandet og de, der har uddannelsen, får ansættelse i hele verden, særligt i Tyskland.


Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse opnår du bl.a. følgende kompetencer:

  •  formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.
  • analysere komplekse problemstillinger og arbejdsmæssige sammenhænge i den globale organisation på baggrund af et solidt kendskab til erhvervsøkonomiske grunddiscipliner.
  • systematisere kompleks viden og data i en erhvervsmæssig kontekst.

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

  • Produktchef
  • Area export manager
  • Udviklingskonsulent
  • Markedschef
  • Trade Marketing Coordinator
  • Global Human Ressource specialist
  • Market Communication Specialist