Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, optages du på en bacheloruddannelse (BSc). Uddannelsen varer 3 år, og hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Uddannelsen er opbygget således at du først læser grundlæggende kurser, metode og dit ene fremmedsprog. Senere bygges der på med det andet fremmedsprog, kommunikation og kultur, arbejds- og organisationspsykologi samt marketing, investering og finansiering. 

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet. 

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
 
Fredag
Kl. 8-10

Alle
Mikroøkonomi
Flensborg/EUF

Kl. 9-12

Alle
Metode I
Alsion/Sønderborg

 
Kl. 9-12

Alle
Statistik I inkl. øvelsestimer
Alsion/Sønderborg

Flex Friday
EUF placere lektioner
1-2 fredage i løbet af semesteret.
Datoer meddeles ved semesterstart
Flensborg/EUF

Kl. 10-12

Alle
Øvelser Mikroøkonomi
Flensborg/EUF

Kl. 12.30-14

Alle
Int. Samfundsbeskrivelse I Alsion/Sønderborg

 
Kl. 12.30-16

Sprogretning Dansk
Sprogundervisning
Alsion/Sønderborg

 
Kl. 14-17

Sprogretning Dansk
Controlling

Flensborg/EUF

Kl. 14-16.30

Sprogretning Dansk og Tysk
Holdopdelt sprogundervisning
Alsion/Sønderborg


Sprogretning Tysk
Sprogundervisning
Indled. Erhvervsøkonomi
Alsion/Sønderborg


Med den 3-årige bacheloruddannelse i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog kan du vælge at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre. Det kan du enten gøre på vores overbygningsuddannelse cand. merc.int. eller på en helt anden kandidatoverbygning.