Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af erhvervs- og samfundsøkonomiske elementer og discipliner inden for management, HR, kommunikation og sprog.


Uddannelsen er opbygget således at du først læser grundlæggende fag, metode og dit ene fremmedsprog (tysk). Senere bygges der på med det andet fremmedsprog (engelsk), kommunikation og kultur, arbejds- og organisationspsykologi samt marketing, investering og finansiering.


På uddannelsens sidste år har du mulighed for et semester i udlandet, inden du på det sidste semester afslutter dit andet fremmedsprog (engelsk) og skriver uddannelsens afsluttende bachelorprojekt.


Fag på første år:


Fremmedsprog 1 (Dansk/Tysk), Videnskabsteori og metode, Statistik, International samfundsbeskrivelse, Mikroøkonomi, Ret, Makroøkonomi, Regnskabsvæsen/personale, Indledende erhvervsøkonomi/Controlling.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på BSc i International Erhvervsøkonomi med Fremmedsprog

læs her

Studieordning

Se studieordningen for bacheloruddannelsen i International Erhvervsøkonomi med Fremmedsprog. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her