Skip to main content
DA / EN

Kommunikation, kultur, medier og sprog - i teori og praksis

Interesserer du dig for kultur, kommunikation, sprog og medier, så er IVK-uddannelsen for dig. IVK er en praksisnær uddannelse, hvor vi arbejder indgående med at omsætte de ting, du lærer til konkrete kommunikationsprodukter i konstant samarbejde med erhvervslivet. Lad dig ikke skræmme af virksomhedsperspektivet, virksomhedsøkonomi er ikke en del af uddannelsen.

Du toner allerede fra starten din uddannelse på baggrund af din interesse, da du kombinerer tysk og engelsk sprog. På uddannelsen tilegner du dig stærke sprogkompetencer i begge sprog, og du får indsigt i tysk og engelsk kultur, samfund, erhverv samt analytiske værktøjer til at arbejde med kommunikation både nationalt og internationalt.

Du lærer at forstå organisationskultur, du har værktøjerne til at forstå konflikter og forklare ”det uforklarlige” i sådanne situationer. Selvom vi er en uddannelse med en stærk organisations- og virksomhedsrettet profil, har vi stadig dybe rødder i den humanistiske forståelse af menneskers virke i sådanne institutioner.

Studiemiljø 

Du får et hav af muligheder for at engagere dig i studiet socialt og fagligt. Vi har en aktiv studenterforening (IVKomitéen), som arrangerer alt fra virksomhedsbesøg til hyggelige sociale arrangementer. Vi holder meget til i vores studenterrum (Akvariet), hvor man kan forberede sig til undervisning, lave gruppearbejde, få hjælp af medstuderende eller drikke gratis kaffe. Her møder du også medstuderende fra andre årgange.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde i alle brancher. Du bliver i stand til at samarbejde med andre fagligheder og får stærke kommunikative kompetencer, både skriftligt og mundtlig – noget der er efterspurgt i alle virksomheder og organisationer. Statistisk set ender halvdelen i private virksomheder, 25% i offentlige virksomheder, 20% i NGO’er og 5% som selvstændige. De fleste får typisk job indenfor HR, markedsføring, projektarbejde.

3 gode grunde...

  • Du bliver en stærk mundtlig og skriftlig formidler inden for både tysk og engelsk, og kan bidrage med skarpe kulturindsigter i internationale organisationer.
  • Du får stærke kompetencer inden for både ekstern og intern kommunikation.
  • Du bliver en del af et tæt studiemiljø, hvor undervisere og studerende kender hinanden godt, derudover bliver en du en del af et aktivt studentermiljø med mange sociale og faglige arrangementer.

Mød Emilie, der læser IVK

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram