Skip to main content

International virksomhedskommunikation - To fremmedsprog, Odense (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Uddannelsen giver dig et grundigt kendskab til tysk og engelsk samt viden om de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de lande, hvor sprogene tales.

Dette giver dig kompetence til bl.a. at fungere som kulturformidler i en virksomhed eller organisation, ligesom uddannelsen også sætter dig i stand til at udføre mange forskellige kommunikationsopgaver i private og offentlige virksomheder og organisationer i Danmark og internationalt.

Arbejdsfelterne ligger derfor inden for den interne og eksterne kommunikation som fx udarbejdelse af brochurer, produktvejledninger og firmaprofiler på såvel dansk som fremmedsproget.

Med uddannelsen kan du bringe din viden i spil inden for globale dagsordener som fx bæredygtig produktion, fredelige samfund og globale partnerskaber, fordi du opnår viden og kompetencer inden for sprog, kommunikation og kultur.