Skip to main content

International virksomhedskommunikation med tysk (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
 

International virksomhedskommunikation med tysk er en kombinationsuddannelse, hvor du uddannes i både tysk og dansk virksomhedskommunikation. 

I uddannelsens tyskdel bliver du endnu skarpere til tysk både skriftligt og mundtligt, så du bliver i stand til at træde ind i virksomheder, der enten handler med Tyskland eller tyske virksomheder med aktiviteter i Danmark.

I uddannelsens kommunikationsdel lærer du at arbejde med dansksproget virksomhedskommunikation – både skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation – og uddannes til at kunne løse alle typer af både eksterne og interne kommunikationsopgaver for alle typer af virksomheder.

Med uddannelsen kan du bringe din viden i spil inden for globale dagsordener som fx bæredygtig produktion, fredelige samfund og globale partnerskaber, fordi du opnår viden og kompetencer inden for sprog, kommunikation, medier og kultur.