Skip to main content
DA / EN

Tysk sprog, kultur og samfundsforhold

Tyskstudiet er et studium, hvor man beskæftiger sig med sprog, kultur, samfund og historie ud fra et tysksproget perspektiv. Det er dermed en alsidig uddannelse, som giver mulighed for at opnå viden om det tyske sprogområde ud fra mange forskellige vinkler. Og så er der selvfølgelig fokus på at beherske det tyske sprog i forskellige situationer og til forskellige formål. Tyskstudiet giver dig indblik i og en forståelse af et sprog, et samfund, en historie og en kultur, der på mange måder ligner Danmarks og så alligevel er anderledes. Tyskland er en vigtig samarbejdspartner for Danmark, særligt for Syddanmark, der dækker det dansk-tyske grænseområde. I kraft af sin geografiske placering har SDU’s tyskuddannelse et særligt fokus på det dansk-tyske grænseområdes relationer.

Da tysk som udgangspunkt er et fremmedsprog, fylder arbejdet med mundtligt og skriftlig sprogfærdighed en del på uddannelsen. Vi er bevidste om, at de studerende starter med meget forskellige forudsætninger, og derfor har vi også fokus på niveauinddeling, så alle har mulighed for at starte fra deres udgangspunkt. Som udgangspunkt foregår undervisningen på uddannelsen på tysk, men det sker med respekt for de studerendes sproglige niveauer - målet er at alle skal blive bedre i løbet af uddannelsen.

I arbejdet med sprog, historie og kultur opnår du en viden, som er relevant for dagens samfund: hvordan kan vi forstå aktuelle populistiske strømninger fra et historisk perspektiv? Hvad kan kultur og litteratur lære os om menneskets møde med ny teknologi, pandemier eller klimaforandringer? Hvilken rolle spiller sproget for vores måde at omgås marginaliserede grupper i samfundet? Vi beskæftiger os med tysk og tysksproget kultur i bredeste forstand igennem kunst, film, musik etc. 

Studiemiljø 

Vi har et tæt studiemiljø, hvor der er gode muligheder for at skabe sociale og faglige relationer på tværs af årgange. Vi er et mindre studie, hvilket betyder, at vi har en tæt dialog med undervisere og medstuderende på tværs af årgange. Vi har et fagråd, som afholder udflugter og sociale arrangementer, fx Oktoberfest, julefrokost, biografture, udflugter til bl.a. Brechtfestival i Svendborg og julemarked i Flensborg. Også i undervisningen udnytter vi, at der ikke er langt til Tyskland og vi har jævnligt ekskursioner til fx Emil Nolde muset i Schleswig-Holstein og teaterforestillinger i Hamborg.

Jobmuligheder  

Gennem uddannelsen får du stærke kompetencer i mundtligt og skriftligt tysk samt viden om tysk sprog, kultur, historie, politik og samfund. Efter endt uddannelse kan du bl.a. få job på gymnasier, højskoler eller videregående uddannelser eller i private virksomheder eller offentlige institutioner, som har samarbejde med Tyskland.

3 gode grunde...

  • Du bliver specialist inden for tysk sprog, kultur og samfund og kan formidle din viden som gymnasielærer eller omsætte den til værdifulde indsigter for organisationer og virksomheder, der samarbejder med eller har en interesse i det tyske marked.
  • Du får lov til at dyrke din interesse for det tyske sprog og den tysksprogede verden med medstuderende og undervisere, som deler denne passion.
  • Du bliver en del af et tæt studiemiljø med fokus på sociale og faglige arrangementer, der spænder fra temaftener på campus Odense til større udflugter i Danmark og Tyskland, som udvider dit kendskab til tysk sprog, kultur og samfund.

Mød Anne, Maria og Hanna og hør om Tysk på SDU

Mød Hanna og hør om hvorfor hun elsker tysk

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram