Skip to main content

Sprogfærdighed, kultur og samfundsforhold

Bacheloruddannelsen i Tysk er inddelt i tre faglige hovedområder; sprog, litteratur og kultur, samfund og historie. Og så skal du selvfølgelig lære tysk i uddannelsens sprogfærdighedsfag.

Det giver dig stærke tyskkompetencer – både skriftligt og mundtligt – og indsigt i tysk kultur og samfund, som kan bruges både i uddannelsessektoren, i kulturlivet og i virksomheder og organisationer, der samarbejder med Tyskland.

På uddannelsen lægges der vægt på de lange historiske linjer, og at fænomenerne også ses i aktuel sammenhæng. Som studerende får du derfor både indsigt i finkultur og popkultur, Bismarck og flygtningekrise, Kiezdeutsch og konjunktiv. Udover sprogfærdigheder får du på Tysk på SDU også dyb forståelse af Danmarks store naboland før og nu.

Som studerende på Tysk bliver du del af et engageret studiemiljø, der har fokus på både høj faglighed og et godt socialt miljø. Der er også hjælp at hente i uddannelsens sprogcafé eller tandemprojekt, hvis nye studerende trænger til ekstra træning af deres tyske sprogfærdigheder.

Som den eneste tyskuddannelse i landet har vi to forskellige kandidatuddannelser – en to-faglig, der bl.a. giver adgang til at undervise i gymnasiet, og en et-faglig, der i højere grad sigter mod ansættelse i offentlige og private virksomheder og organisationer.

3 gode grunde...

  • Du får både tysksproglige kompetencer på højt niveau og stor indsigt det moderne Tyskland og landets afgørende betydning.
  • Du får brede karrieremuligheder, da stærke tysk-kompetencer og dyb indsigt i det tyske samfund er efterspurgt i både uddannelsessektoren og private og offentlige virksomheder.
  • Du bliver del af et engageret studiemiljø, der vægter både høj faglighed og det sociale fællesskab.