Studieliv

Studiet består af både sproglige og erhvervsøkonomiske fag med hovedvægt på de erhvervsøkonomiske fag. I fremmedsprogene undervises du på det pågældende fremmedsprog, mens undervisningen i de økonomiske fag foregår på dansk, tysk eller engelsk.


Undervisningen foregår dels på mindre hold og dels som forelæsninger, hvor der er mange studerende i auditoriet på en gang.


Læsegrupper


Du skal regne med, at forberedelsen er en tidskrævende del af studiet. Det kan være en stor fordel at deltage i studiegrupper, hvor I sammen kan læse og diskutere stoffet. Herigennem lærer du at samarbejde om fælles projekter på samme måde som i erhvervslivet. Derfor arbejder vi systematisk med at facilitere dannelsen af studiegrupper med assistance fra Studievejledningen.


Bachelor med erfaring


En bachelor i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog giver dig en bred grundlæggende indføring i de obligatoriske fag. Og for at give dig ekstra erfaring, inden du skal ud på arbejdsmarkedet, er 5. semester tilrettelagt som studieophold i udlandet.


Mulighederne for udlandsophold er mangfoldige, idet SDU og Europa-Universität Flensburg samarbejder med en række universiteter og handelshøjskoler i såvel Europa som USA, Australien og Asien. Udlandsopholdet giver lejlighed til at prøve teorien af i praksis og styrker dit fremmedsprog. Det er samtidig noget, som arbejdsgiverne ser som et plus på dit cv.


Bachelor eller kandidat?


Uddannelsen er opbygget, så du efter tre år kan afslutte med en bachelorgrad eller fortsætte endnu to år og også få en kandidatgrad.

Hvordan er livet som studerende?

Kig med og få et indblik i det at være studerende på MitSDU.