Skip to main content
DA / EN

VR FestLab – et simulationsspil om gruppepres og alkohol

I forbindelse med et forskningsprojekt ved Syddansk Universitet er et gratis Virtual Reality (VR) simulationsspil – VR FestLab – udviklet, som en af de første virtuelle festsimulationer i verdenen. Formålet med VR FestLab er at forebygge gruppepres i forbindelse med alkoholindtag blandt unge, således de unge kan træne deres evner og muligheder for at sige ’nej tak’ til alkohol. VR FestLab kan downloades gratis i App Store og Google Play.

Målgruppen for spillet er 15-18-årige, fordi forskning har vist, at unge ofte er udsat for gruppepres, og at mange i denne alder allerede har et højt alkoholforbrug, når vi sammenligner med unge i andre europæiske lande.

Ved brug af denne nye form for teknologi i forbindelse med VR FestLab bliver arbejdet med alkoholforebyggelse i folkeskolen mere innovativt.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sådan virker ’VR FestLab’

VR-spillet indeholder et tre-dimensionelt (3D) miljø, der viser en typisk festsituation for unge. I spillet kan hovedpersonen (spilleren) ”styre” rundt i sin egen fest gennem forskellige realistiske valg, der udføres ved hjælp af speciel VR-teknologi. Dette vil tillade hovedpersonen at fordybe sig i spillet, hvor der er flere muligheder for at forholde sig til de situationer og konsekvenser, der kan være relateret til at drikke alkohol til en fest. Man kan bl.a. gå i baren, komme på dansegulvet eller spille en omgang ’Beer Pong’ med nogle af de andre festdeltagere. Undervejs bliver man flere gange tilbudt noget alkohol at drikke, og resten af festens forløb ændrer sig alt efter hvor meget alkohol, man har fået indenbords.

Et eksempel på en scene er, hvor man møder Rebecca, der prøver at overtale sin ven Carl til at drikke alkohol og derefter spørger dig, hvad du vil have at drikke. Senere møder du måske Emma, der spørger dig »Hej, vil du være med til 'Jeg har aldrig'?«. Øverst på skærmen sidder der så en lille 'måler', der viser, hvor meget alkohol man har fået i løbet af aftenen. Hvis den bliver fyldt op, går man kold, inden festen slutter.

 

 

 

 

 

 

 

Gør ’VR FestLab’ til en del af undervisningen

VR FestLab kan anvendes som en del af undervisningen i 9. eller 10. klasse i emnet ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” under kompetenceområdet ”sundhed og trivsel”. Her kan det anvendes i forhold til fælles mål omhandlende sundhedsfremme, livsstil og levevilkår samt relationer.

Hvordan VR FestLab bruges i undervisningen er helt op til dig som lærer – der er ikke noget rigtigt eller forkert. Man kan for eksempel kombinere afprøvelse af VR FestLab med en klassediskussion eller tilføje opgaver omhandlende alkohol og gruppepres, som eleverne kan løse – evt. tilføje begge elementer. Baseret på forskningsprojektets resultater anbefales det dog, at eleverne bruger ca. 15 min. på at afprøve VR FestLab, da dette var passende for de deltagende elever.

Download af lærervejledning og undervisningsmateriale

For at gøre implementeringen af VR FestLab i undervisningen så nem og håndgribelig som mulig for undervisere, er de fire følgende dokumenter – Lærervejledning, Dilemmaspil, Lærer- og elevmateriale – udviklet og frit tilgængelige til benyttelse. Lærervejledningen består af en generel vejledning i forbindelse med afprøvelsen af VR FestLab. Det anbefales derfor, at man først gennemgår dette dokument, før man benytter VR FestLab i undervisningen. De resterende tre dokumenter er udarbejdet med det formål at tilbyde forslag til opgaver i forlængelse af afprøvelse af VR FestLab; Dilemmaspil, som er blevet testet under selve forskningsprojektet samt Lærer- og Elevmateriale, som er mere omfattende og desuden udarbejdet i samarbejde med SSP’ere og andre praktikere: 

Lærervejledning: Pdf-lærervejledning

Dilemmaspil: Pdf-dilemmaspil

Lærermateriale:  Pdf-lærermateriale

Elevmateriale: Pdf-elevmateriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download VR FestLab i ’App Store’ og ’Google Play’

VR FestLab-applikationen kan downloades på smartphones via følgende links:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VRFestLab.VRFestLab

iOS: https://apps.apple.com/us/app/vr-festlab/id1559473281  - Hvis ikke linket virker ved at klikke på det, så kopier og indsæt blot linket i URL-adressefeltet i din internetbrowser.

OBS: Man skal bruge VR briller/VR headset (fx Google Cardboard) i forbindelse med afprøvelse af VR FestLab for at give eleverne den mest optimale oplevelse. Har man ikke mulighed for at købe VR-headset, kan man blot låne det igennem Center for Undervisningsmidler (CFU). Anvendelsen af høretelefoner til smartphones anbefales også for at reducere forstyrrende støj i klasseværelset.

Bemærk: Teknisk hjælp ydes ikke.

 

 

 

 

 

 

Hvem har gavn af ’VR FestLab’?

Elever: Med dette spil kan elever reflektere over deres adfærd i situationer, hvor de oplever socialt pres for at drikke alkohol. Refleksionerne kan reducere brugen af alkohol og relaterede skader på elevernes sundhed og trivsel. Et godt helbred bidrager til, at eleverne klarer studierne bedre, hvilket gavner den enkelte – både nu og i fremtiden.

Skoler: Skoler kan arbejde med dette undervisningsværktøj til at stimulere refleksion om socialt pres og alkoholbrug. Nedsat forbrug af alkohol kan bidrage til et sikkert og stimulerende læringsmiljø, der forhåbentlig vil resultere i både dygtigere og gladere børn og unge.

Kommuner: Når der skal arbejdes med forebyggelseskampagner rettet mod de unges alkoholforbrug, kan dette innovative, evidensbaserede værktøj bruges som undervisningsmateriale.

Forskning: Projektet vil tilføje ny viden og dertil øge den viden, der findes om at gøre brug af nye teknologier – såsom virtual reality – når det gælder at nedsætte de unges alkoholforbrug samt forebygge risici forbundet med brug af rusmidler.

Bag om forskningsprojektet

VR FestLab er udviklet ved hjælp af samskabelse, så festsimulationen bliver så nær på de unges virkelighed som muligt. I samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet - Forskningsenheden for Sundhedsfremme (SDU) og praktikere (to SSP-medarbejdereer det højskoleelever, der har fundet på, hvad der skal ske i festsimulationen, og har derved lavet manuskriptet. Det er også højskoleeleverne, der har castet efterskoleelever fra teaterlinjen på Askov Efterskole som skuespillere til projektet. Den tekniske udvikling af VR FestLab er udført af Patricia Lyk, Mærsk Mc-Kinney Møller Institut (SDU). 

Projektet blev gennemført fra april 2018 til december 2023 og er finansieret af TrygFonden og udviklet af Forskningsenheden for Sundhedsfremme (SDU) i samarbejde med Mærsk Instituttet (SDU).

  

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojektets resultater

Resultater fra forskningsprojektet er opdelt i to faser; Et pilotstudie, hvor VR FestLab blev testet på en mindre gruppe elever, og et større studie (randomiseret kontrolleret forsøg), hvor effekten af brugen af VR FestLab måles. Data og resultater fra den sidstnævnte del er i skrivende stund under behandling og vil blive offentliggjort her på siden når resultaterne foreligger.

Pilotstudie: Test af VR FestLab

I forbindelse med pilotstudiet afprøvede 31 efterskoleelever VR FestLab efterfulgt af udfyldelse af spørgeskema samt deltagelse i interviews.

Baseret på resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen kan alle de unge godt lide VR FestLab. 91 procent kunne godt tænke sig at udforske VR FestLab mere, og langt de fleste (81 procent) synes, at karaktererne er realistiske.

Ud fra interviews mente de fleste unge, at VR FestLab er et godt værktøj i forhold til brugbarheden og spiloplevelsen. De synes også, at det er godt, at det er ægte mennesker frem for animerede figurer, der er med, og de er tilmed glade for atmosfæren og de følelser, de oplevede. Nogle få mente dog, at VR FestLab ikke kunne lære dem noget, mens andre mente, at det kunne hjælpe på deres forståelse af alkohol i forhold til flere aspekter.

De unge synes generelt, at VR FestLab er sjovt at bruge, og der har været rigtig positiv feedback fra de unge, der var med i pilotstudiet.

Følgende læringsmål ifm. afprøvelse af VR FestLab blev desuden fremhævet blandt de unge; læring om at sige ’nej tak’ til alkohol, læring om ens alkoholtolerance, læring omkring adfærd i forskellige festsituationer samt læring om alkoholpåvirkning.

Overordnet set viser pilotstudiet, hvor vigtigt det er at være i øjenhøjde med de unge, når man arbejder med alkoholforebyggelse – at de unge bliver talt til af hinanden frem for en voksen med løftet pegefinger.

For yderligere indblik i pilotstudiets resultater, se her: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/19/6945/htm

Dette er alt sammen et vigtigt skridt, men resultaterne omkring effekten af projektet på de unges evner til at sige fra over for gruppepres og alkohol er som nævnt tidligere afventende og er under udarbejdelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektmålingen

I forbindelse med at undersøge effekten af VR FestLab – om de unge rent faktisk vil kunne sige fra overfor gruppepres og alkohol i festsituation efter afprøvelse af VR FestLab – har 378 deltagere fra 13 skoler været med i undersøgelsen. Skolerne er blevet fordelt tilfældigt i to grupper, A) en ’VR FestLab’-spil-gruppe med 181 deltagere og B) en kontrol-spil-gruppe med 191 deltagere.

Effekten af undersøgelsen er blevet målt ved hjælp af et afprøvet spørgeskemakoncept, der indeholder spørgsmål til at vurdere en persons tro på sine egne evner til at modstå indtagelse af alkohol. Desuden indeholder den også spørgsmål, der måler deltagernes forventninger til de positive eller negative konsekvenser af at drikke alkohol samt brugeroplevelsen. De fleste elever synes at VR Festlab virker autentisk og vil gerne udforske simulationsspillet yderligere. Resultaterne viser dog også, at forsøget ikke har kunne påvise en (signifikant) effekt, når der måles på disse ting.

På trods af disse resultater, er det vigtigt at påpege, at VR FestLab stadig anses for at være et innovativt og lovende bidrag, der kan bruges i kombination med andre værktøjer til skolernes arbejde med alkoholforebyggelse.

Projektet har dermed som helhed givet ny indsigt i gennemførligheden og effektiviteten af et innovativt virtual reality-alkoholforebyggelsesværktøj.

Du kan læse mere om effekten af undersøgelsen i følgende videnskabelig artikel: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/6/3293/htm 

Andre links/indslag omhandlende VR FestLab

Kort filmklip omhandlende forskningsprojektet:

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker mere information omhandlende forskningsprojektet eller lignende, bedes du henvende dig til:

Christiane Stock, (cstock@health.sdu.dk) og Julie Dalgaard Guldager (jdalgaard@health.sdu.dk)

Hvis du ønsker mere information omhandlende det tekniske omkring udviklingen af projektet, bedes du henvende dig til:

Gunver Majgaard (gum@mmmi.sdu.dk) og Patricia Biancia Lyk (pabl@mmmi.sdu.dk)

Bemærk: Teknisk hjælp tilbydes ikke.

Sidst opdateret: 12.01.2024