Skip to main content

Målgruppe: Undervisere på de gymnasiale uddannelser

Undervisere: Uddannelsesleder og ph.d. Søren Nygaard Drejer, Odense Katedralskole; Lektor, Peter Hobel, Institut for Kulturvidenskaber, SDU; Chefkonsulent og ph.d. Anne Bang-Larsen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Tid, sted og pris: Kurset udbydes som et skolebaseret kursus, hvor alle tre kursusgange afholdes på skolen. Kurset kan ligeledes afvikles regionalt på tværs af skoler. Kontakt Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk. Pris aftales med rekvirenten.

Formål:
På dette kursus arbejder vi med feedback og vejledning knyttet til de store skriftlige opgaver SRP/SOP/SSO. Vi arbejder med næranalyse af konkrete store opgaver fra forskellige fag. Vores fokus er opgaverne som faglig tekst og den faglige arbejds- og skriveproces, og opmærksomheden er rettet mod, hvordan vi kan vejlede og give feedback til såvel tekst-in-progress og proces.

Indhold og arbejdsform:
Kurset tilrettelægges i samarbejde med skolen. Indhold og omfang afstemmes med skolens ønsker til faggruppeudvikling. Kurset er tidligere afviklet over en hel og to halve kursusdage på et semester. Kurset er opbygget som workshops og forudsætter kursisternes aktive deltagelse.

Udgangspunktet er, at alle deltagere inden første mødegang har læst to store opgaver hver og har skrevet et kort refleksionsskriv om en af disse. Opgaverne er udvalgt til den enkelte deltager efter fag og gymnasial uddannelse.


Første kursusgang: Med udgangspunkt i deltagernes refleksionsskriv og underviseroplæg diskuteres og analyseres de store opgaver i plenum og par/grupper. Underviseroplægget præsenterer en model for, hvordan man kan analysere og give feedback til de store opgaver. Der er fokus på de store opgaver som faglig skrivning og skrivning i fagligt samspil.


Anden kursusgang: Forud for anden kursusgang får hver deltager en opgave til et refleksionsskriv på baggrund af diskussionerne på første kursusgang. I et oplæg sammenfatter underviserne indsparkene i deltagernes refleksionsskriv. På den baggrund udvikles deltagernes erfaringer med og viden om feedbackprocesser. Der introduceres til hvordan feedbackprocesser kan rammesættes i vejledning.


Tredje kursusgang: Refleksionsskrivet til den tredje gang fokuserer på inddragelse af videnskabsteori og metode. Et underviseroplæg præsenterer en model for, hvordan man fagspecifikt kan give feedback på inddragelse af videnskabsteori og metode. I plenum og i par/grupper diskuteres det, hvordan man arbejder metodisk i de forskellige fag, og det undersøges om og i givet fald hvordan dette kan ses i de konkrete opgaver. Det diskuteres, hvordan man kan vejlede i inddragelse af videnskabsteori og metode.

Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 24.04.2023