Skip to main content

Contextual Ethics

Bevillingshaver: Anne-Marie Søndergaard Christensen
Periode: 2019-2022

‘Contextual Ethics’ er et projekt som samler nordiske forskere inden for kontekstualiseret etik fra filosofi og andre discipliner. Målet er at udvikle teoretiske redskaber til at arbejde med etik i specifikke kontekster, udvikle begrebslige redskaber til sådanne undersøgelser og metoder til at integrere etiske overvejelser med empiriske data.