Skip to main content

Hjælp til at hjælpe voldsofre

I en ny bog har Videnscenter for Psykotraumatologi samlet viden og gode råd til fagprofessionelle i mødet med ofre for vold.

Vold vækker ofte stærke reaktioner, både i medierne og i den enkeltes liv. Vold fylder meget, når den kommer tæt på. Uanset om man er offer, pårørende, eller om man har en relation til et voldsoffer i kraft af sit arbejde, så kan mødet med vold få alvorlige følgevirkninger. Derfor er det vigtigt, at ofre for vold får den bedst mulige hjælp og støtte - ikke mindst i mødet med professionelle.

Voldsoffer i Danmark fokuserer på en lang række spørgsmål, som er centrale for forståelsen af vold: Hvilke former for vold findes der? Hvilke processer er involveret – fysiologisk, psykisk og socialt? Hvilke følgevirkninger kan vold have? Hvilke udfordringer er forbundet med at arbejde tæt sammen med voldsofre? Hvordan kan den professionelle beskytte sig selv? Og hvilken rolle kan kollegaerne og arbejdspladsen spille?

Voldsoffer i Danmark er skrevet til faggrupper, som risikerer at møde volden og dens ofre i kraft af deres arbejde, herunder sygeplejersker, politifolk, pædagoger, socialrådgivere, lærere og andre. Bogen giver læseren en ballast til mødet med voldsofre i form af en blanding af solid basisviden, praktiske tips, hjælp til yderligere fordybelse samt cases og refleksionsspørgsmål, som levendegør de konflikter og dilemmaer, som hverdagens voldsofre, pårørende og professionelle slås med. Dette gøres med respekt for de dilemmaer og udfordringer, forskellige faggrupper kan møde. Bogen rundes af med et særligt fokus på, hvilke omkostninger mødet med volden kan have for den professionelle selv, og hvordan man som fagprofessionel, kollega og leder bedst passer på sig selv og hinanden.

Voldsoffer i Danmark er udarbejdet af forskere fra Videnscenter for Psykotraumatologi og redigeret af Ask Elklit, Sarah B. Dokkedahl og Dorte M. Christiansen.

Vil du vide mere om Psykotraumatologi?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 02.03.2023