Skip to main content
DA / EN

Kæmpe død zone lurer i Det Indiske Ocean

60.000 kvadratkilometer hav uden ilt kan påvirke havenes næringsbalance i fremtiden

Flere steder i verdenshavene findes såkaldte døde zoner: Områder, hvor der ikke er noget ilt, og hvor der kun kan leve mikrober, som fjerner kvælstof fra vandet. Kvælstof er et essentielt næringsstof for næsten alle livsformer.

Nu viser ny forskning, at en stor død zone er på nippet til at opstå i Den Bengalske Bugt i det nordlige Indiske Ocean. Den fylder ca. 60.000 kvadratkilometer, og vanddybderne spænder fra 100 til 400 meter.

Forskningen er et samarbejde mellem biologer fra SDU, the Max Planck Institute (MPI) for Marine Microbiology i Bremen og National Institute of Oceanography (NIO) i Indien.

Gådefulde Bengalske Bugt

Ledende forfatter til forskningsartiklen er Laura Bristow, der var postdoc på SDU, da arbejdet blev udført. I dag er hun ved MPI. Hun forklarer:

- Den Bengalske Bugt har længe været noget af en gåde, fordi vores standardteknikker på den ene side ikke har registreret noget ilt i vandet, men på den anden side har der heller ikke været nogen tegn på kvælstoftab, som vi jo ellers ser i de andre døde zoner i verdenshavene.

Forskerne brugte en nyudviklet teknologi til at spore ilt, og den har registreret en lille smule ilt i vandet i Den Bengalske Bugt – dog langt mindre end standardteknikkerne kunne spore, og 10.000 gange mindre end hvad man finder i det iltede overfladevand.

Mikrobielle samfund

Forskerne opdagede også, at bugten er hjem for mikrobielle samfund, som kan fjerne kvælstof – ligesom det er set i andre døde zoner. De har også fundet beviser på, at mikroberne rent faktisk fjerner kvælstof, omend det foregår meget langsomt.

Bristow uddyber:

- Mikroberne er i stand til at fjerne meget mere kvælstof, end de gør nu, men de små forekomster af ilt forhindrer dem i det.

Wajih Naqvi, tidligere leder af NIO, tilføjer:

- Hvis de sidste små mængder ilt forsvinder, kunne Den Bengalske Bugt blive en ledende global spiller i fjernelsen af kvælstof fra verdens have.

Døde zoner forventes at vokse

Hvis der bliver fjernet mere kvælstof fra havene, kan det påvirke den marine kvælstofbalance og produktiviteten i havene.

Globalt set forventes det, at en opvarmning af atmosfæren vil føre til, at havenes døde zoner vokser. I øjeblikket er det uklart, om klimaforandringer kan føre til, at de sidste rester ilt i Den Bengalske Bugt forsvinder.

Imidlertid skal man også tage højde for, at bugtens kyster har en meget høj befolkningstæthed, og man må forvente, at stigende mængder gødning vil blive skyllet ud i bugten og føre til en udtømning af ilten.

Bengalske Bugt har nået et kritisk punkt

Bristows advarsel lyder:

- Tiden må vise, hvordan det kommer til at gå, men Den Bengalske Bugt har nået et kritisk punkt. Vi har brug for nye modeller, der kan kaste lys over, hvordan menneskelig aktivitet vil påvirke kvælstof-cyklussen – både i Den Bengalske Bugt og globalt set.

Kort: Manfred Schloesser.
Forskerkontakt

Professor og forskningsleder Don Canfield, Nordisk Center for Jordens Udvikling (NordCEE), Biologisk Institut. Email dec@biology.sdu.dk. Telefon: 6550 2751 eller 5288 5230.

Gå til profil

Redaktionen afsluttet: 05.12.2016