Skip to main content
DA / EN
Ny  viden

Ni ”nye” hormonforstyrrende stoffer identificeret

Forskere fra DTU og SDU har fundet solidt videnskabeligt belæg for, at yderligere ni kemiske stoffer er hormonforstyrrende.

Af Miriam Meister, kommunikationsmedarbejder, DTU, , 31-10-2018


Mange års forskning har vist hormonforstyrrende effekter for en lang række kemiske stoffer. Myndigheder og NGO’er verden over har sammensat lister over flere tusind eksisterende stoffer, som er mistænkte for hormonforstyrrende virkning. Den videnskabelige evidens for stoffernes hormonforstyrrende egenskaber varierer dog fra meget stærk til meget svag.

Både i Danmark og internationalt er der politisk enighed om, at menneskers og miljøets udsættelse for hormonforstyrrende stoffer skal minimeres. Men for at kunne prioritere indsatsen og øge kemikaliesikkerheden er det vigtigt at vide præcis hvilke stoffer, der har en hormonforstyrrende effekt i mennesker og miljøet.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Syddansk Universitet har derfor i et projekt for Miljøstyrelsen lavet en slags listernes liste over mistænkte hormonforstyrrende stoffer og vurderet den videnskabelige litteratur for en række af stofferne. Det er sket ud fra de kriterier, som EU, efter mange års forsinkelse, har fastsat for biocider og pesticider.

Miljøstyrelsen har støttet projektet, fordi den videnskabelige dokumentation kan bruges til at påvirke EU reguleringen, så den beskytter forbrugerne og miljøet bedre end hidtil.

Millioner af hormonforstyrrende stoffer 

Hvert femte sekund bliver et nyt kemikalie registreret i den internationale database over kemiske stoffer CAS.

Pt indeholder basen 119 millioner kemikalier. 

Granskning af den videnskabelige evidens

I arbejdet har DTU Fødevareinstituttet gennemgået de mange eksisterende lister, der i alt indeholder mere end 7.000 mistænkte stoffer. Ud fra disse lister er en prioriteret liste lavet over stoffer, hvor data både tyder på, at stofferne har en hormonforstyrrende virkning, og hvor der er høj sandsynlighed for, at mennesker og miljøet bliver udsat for dem.

Fra den prioriterede liste på 172 stoffer har forskerne undersøgt litteraturen for 52 udvalgte stoffer og herefter udvalgt 13 stoffer, som de har evalueret grundigt ud fra EU’s nye kriterier for biocider og pesticider.

For disse stoffer har forskerne vurderet kvaliteten af de studier, der ligger til grund for at udpege stofferne som muligt hormonforstyrrende. I evalueringen har de også set på, hvor stærk årsagssammenhængen er mellem en hormonforstyrrende virkning af et stof og den skadelige effekt.;

Arbejdet har resulteret i en liste på ni stoffer, som forskerne vurderer kan betegnes som hormonforstyrrende ud fra de nye kriterier. Stofferne inkluderer eksempelvis pesticidet prochloraz, der må bruges i hele EU på nær Danmark og Malta, og BPAF (Bisphenol AF), som er et alternativ til BPA (Bisphenol A).

Mens der er solidt videnskabeligt belæg for den hormonforstyrrende effekt for ni af de 13 stoffer, påpeger forskerne, at der er huller i den tilgængelige viden om de fire andre. Forskerne vurderer dog, at der er betydeligt belæg for at betegne de fire som mistænkt hormonforstyrrende.

Toppen af isbjerget

Ifølge forskerne viser listen over de ni hormonforstyrrende stoffer kun toppen af isbjerget. For nogle af de andre potentielt hormonforstyrrende stoffer er der brug for en detaljeret vurdering.

For ganske mange er der brug for mere forskning og flere data for at vurdere stoffernes hormonforstyrrende virkning, eventuelle skadelige effekt og for at vurdere, i hvor stort omfang mennesker og miljøet bliver udsat for stofferne.

Projektet er gennemført i regi af Center for Hormonforstyrrende Stoffer med DTU Fødevareinstituttet som projektleder.

Læs mere

Find rapporten på Center for Hormonforstyrrende Stoffers website: List of Endocrine Disrupting Chemicals (pdf) og appendix (pdf).

Gå til rapporten

Læs Biologi på SDU, og få mulighed for at specialisere dig i økotoksikologi

SDU har en forskergruppe, der er specialister i økotoksikologi, dvs. læren om hvordan kemikalier påvirker naturen og mennesker. Læs mere om forskningsfeltet og hvordan du kan specialisere dig i det som studerende.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 31.10.2018