Skip to main content

Forskningsaktiviteter

De forskningsaktiviteter, som forskerne deltager i, spænder lige fra kurser og seminarer, over fagfællebedømmelse og censoraktiviteter, til forskningsbaseret myndighedsbetjening og konsulentarbejde.

Samlet oversigt over forskningsaktiviteter med deltagelse af forskere fra Det Naturvidenskabelige Fakultet

Forskningsaktiviteter opdelt efter institut