Skip to main content
Bevilling

SAMF-forsker modtager 2,7 mio. kroner fra DFF

Lektor Mette Kjærgaard Thomsen er blandt de forskere, der i år får del i bevillingerne fra Danmarks Frie Forskningsfond under Inge Lehmann-programmet. Hun modtager 2,7 mio. kroner til sit projekt om, hvordan samspillet med frivillige kan styrkes i den offentlige sektor. Her fortæller Mette Kjærgaard Thomsen mere om projektet og perspektiverne.

Hvad går dit projekt ud på?

Mit projekt tager udgangspunkt i, at mange offentlige organisationer, såsom plejehjem, sygehuse, skoler og biblioteker, i dag i stigende omfang inddrager frivillige i opgaveløsningen. Samtidig viser ny dansk forskning, at mange fagprofessionelle opfatter frivillige som en trussel mod professionen, mod eget job og mod servicekvaliteten, hvilket kan skabe modvilje over for at samarbejde med frivillige og ødelægge den faktiske servicekvalitet.

Vi mangler imidlertid forskning om, hvorvidt og hvordan ledelsesværktøjer kan bidrage til at mindske de fagprofessionelles trusselsopfattelse og vende deres modvilje til velvilje. Formålet med mit projekt er at undersøge effekten af brugen af forskellige ledelsespraksisser ift. frivillige og policy instrumenter på fagprofessionelles trusselsopfattelse og deres modvilje over for frivillige.

Hvilke perspektiver kan din forskning have for det omgivende samfund?

Jeg håber, at mit projekt på længere sigt vil bidrage med viden, som gør offentlige organisationer og ledere bedre i stand til at lede frivillige og dermed sikre et konstruktivt og frugtbart samarbejde mellem fagprofessionelle og frivillige til gavn for brugerne af offentlige services.

Hvordan håber du, at andre kan få gavn af din forskning?

Ud over at jeg håber, at viden fra projektet på længere sigt vil være til gavn for brugerne af offentlige services, så vil viden fra projektet på kort sigt komme de offentlige ledere, som jeg underviser på vores Master i offentlig ledelse (FMOL) til gavn, da jeg her bl.a. underviser i at samarbejde med og lede frivillige, som inddrages i serviceproduktionen.

Hvad betyder det for din forskerkarriere, at du får denne bevilling?

Jeg er rigtig glad for at modtage en Inge Lehmann bevilling. Bevillingen giver mig mulighed for at samle en gruppe forskere omkring et forskningsprojekt, herunder ansætte en post.doc, som er noget, jeg længe har haft lyst til. Derudover giver bevillingen mig mulighed for at styrke mit internationale netværk og forskningslederkompetencer, da der i bevillingen er finansiering til et 12 ugers forskningsophold i Belgien samt et forskningslederkursus.

Mød forskeren

Mette Kjærgaard Thomsen er lektor på Institut for Statskundskab på SDU, hvor hun sammen med lektor Niels Opstrup står i spidsen for Sektionen for Offentlig Forvaltning. Hun modtager 2.766.880 kroner under Inge Lehmann-programmet til sit projekt ”Changing Professionals’ Attitudes to Volunteers (CPAV)”.

Kontakt

Inge Lehmann-programmet

  • Inge Lehmann-programmet støtter yngre forskertalenter og har til formål at fremme ligestillingen i dansk forskning.
  • Programmet er åbent for alle fagområder og for både mænd og kvinder.
  • I år er der uddelt 78 mio. kroner til 28 forskere, og i alt havde 221 forskere ansøgt om at få del i midlerne.

Læs mere om de 28 Inge Lehmann-forskningsprojekter på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside.

Redaktionen afsluttet: 15.11.2022