Skip to main content

Gynækologisk Obstetrisk Forskningsenhed (GOFE)

 

Forskningsenheden og de kliniske afdelinger

Forskningsenheden er en del af Gynækologisk og Obstetrisk afdeling på OUH. Der er tæt kontakt og samarbejde mellem forskningsenheden og de kliniske afdelinger.  Forskning prioriteres højt og alle bidrager aktivt hertil.

Gynækologi og Obstetrik er et bredt speciale, der spænder fra infertilitet, graviditetsrelaterede sygdomme, blødningsforstyrrelser til kræft.Vores mål er at bidrage til forskning på højt niveau, og vi udfører klinisk og translationel forskning for at mindske sygdomsbyrden blandt kvinder, der konsulterer os af forskellige grunde igennem hele deres liv. Specialet er opdelt i en række sub-specialer med forskellige forskningsområder og traditioner, men for alle gælder det at fokus er på patienterne og resultaterne fra vores forskningsprojekter implementeres, så patienterne kan tilbydes den bedste behandling. 

Forskningsmiljøet

Afdelingen har gennem det seneste årti satset på ikke alene at stå stærkest muligt i de kliniske patientforløb, men også at skabe et stærkt forskningsmiljø dækkende hele specialet. Udover professorater i Obstetrik, Gynækologi, Andrologi og Reproduktionsmedicin, har afdelingen landets eneste professorat i Jordemodervidenskab og ligeledes et professorat i Global Reproduktiv Sundhed. Desuden har afdelingen adjungerede professorer indenfor Obstetrik, Andrologi- og Reproduktionsmedicin, Minimal Invasiv Kirurgi og Jordemodervidenskab.

Samarbejde

Forskningsenheden har et internationalt forskningsmiljø, hvor professorer, gæsteforskere, Ph.d.-studerende, specialestuderende og afdelingernes læger arbejder tæt sammen om nationale såvel som internationale forskningsprojekter, med særligt fokus på forskning i udviklingslande.  Det internationale samarbejde har stor betydning for den udvikling der finder sted indenfor såvel klinikken som forskning.

Forskningsinteresserede er altid velkomne til at kontakte vores forskningsenhed med henblik på deltagelse i projekter eller opstart af egne projekter.

Sidst opdateret: 15.05.2020