Skip to main content

Forskningsområder

Om os

Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik (KB) er en tværfaglig forskningsenhed, der har til formål at forbedre menneskers muskuloskeletale sundhed på tværs af livsforløbet.

Vi opnår dette ved:

  • At arbejde inden for sundhedsvæsenet med fokus på primærpleje
  • At forpligte os til forskningsoverførsel og implementering
  • At påvirke ændringer i praksis og sundhedspolitik
  • At påvirke viden, holdninger og adfærd hos klinikere, patienter, politikere og offentligheden
  • Vi samarbejder bredt med interessenter i samfundet, herunder patienter, klinikere, faglige organisationer, politikere og offentligheden for at sikre relevansen af vores forskning.


Vi er aktivt engagerede i kommunikation om evidens og implementering af evidensbaseret pleje i det danske samfund og internationalt for at påvirke folkesundheden positivt.

KB er sammen med FOF og FAS en del af Center for Muskel- og Ledhelbred på Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik.

Centret har mere end 50 forskere dedikeret til at forbedre sundheden hos mennesker, der oplever smerter og nedsat funktionsevne på grund af lidelser og sygdomme i det muskuloskeletale system.

Forskningsområder

Gennem samarbejde med nationale og internationale partnere er vores mission at producere høj kvalitet og relevant forskning inden for smerte og nedsat funktionsevne i det muskuloskeletale system generelt og rygsøjlen specifikt. Gennem denne indsats er vores mission konstant at udvikle grundlaget for evidensbaseret uddannelse inden for det muskuloskeletale område på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Vores forskningsområder omfatter:

Eksempler på forskningsprojekter

 

GLA:D Back

GLA:D® BACK er en behandlingsmulighed for patienter med vedvarende eller tilbagevendende lændesmerter, der påvirker hverdagen. Programmet blev udviklet af forskere og klinikere ved Syddansk Universitet (SDU).

Programmet følger Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for behandling af patienter med rygsmerter og er baseret på principperne for selvstyring, ligesom GLA:D® for patienter med knæ- og hoftesmerter.

GLA:D® BACK består af:

UDDANNELSE af kiropraktorer og fysioterapeuter i at afholde GLA:D® BACK-kurser for patienter.
BEHANDLINGSPROGRAM bestående af undervisning og et struktureret træningsprogram.
REGISTRERING af patientdata i GLA:D®-registret.
Du kan læse mere om GLA:D® Back her, GLA:D® Denmark her og GLA:D® international her.

MiPS

Betydningen af tidlige motoriske færdigheder. En kohortundersøgelse af danske børnehavebørn med et indlejret randomiseret kontrolgruppedesign: The Motor skills in PreSchool (MiPS) study-DK

Alle børnehaver i Svendborg Kommune har implementeret et nyt program med fokus på at optimere børnenes motoriske færdigheder. Gennem et randomiseret kontrolgruppedesign vil dette projekt dokumentere en potentiel effekt af interventionen.

Derudover er der etableret en kohorte, der inkluderer 850 børn med omfattende baseline- og opfølgningsdata om grove og fine motoriske færdigheder, bevægelsesmønstre, muskuloskeletale gener, fysisk aktivitet, antropometri, generel trivsel, kognitive evner, sprogstatus, sygehistorie, forældrebaggrund og meget mere.

Børnene var 3-6 år ved baseline, og kohorten er planlagt til at fortsætte mindst indtil børnene forlader skolen i en alder af 15-16 år.

En dansk rygsmerterkohorte i almen praksis ('Hånd om din Ryg')

Formålet med studiet er at identificere behovet for forbedret behandling af rygsmerter i almen praksis.

Ved hjælp af en landsdækkende kohortundersøgelse undersøger vi behandlingsindholdet, patient- og klinikerfaktorer, der påvirker variationen i behandlingen, og faktorer, der påvirker beslutningsprocesserne i forvaltningen af rygsmerter i dansk almen praksis. Kohorten vil være en ressource til flere forskningsprojekter, hvor relevansen for slutbrugerne sikres ved inddragelse af praktiserende læger og patienter i studiets design.

Den nationale kohorte er et samarbejde mellem Forskningsenhederne for Almen Praksis, Diagnostisk Center ved Regionshospitalet Silkeborg og Center for Muskel.

 

Sidst opdateret: 10.08.2023