Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Om os

Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik (KB) er en tværfaglig forskningsenhed, der har til formål at forbedre folks muskuloskeletale sundhed gennem hele livet.

Det gør vi på forskellige måder:

  • På tværs af sundhedssystemet med fokus på den primære sektoren.
  • Via en forpligtelse til at omsætte og implementere forskning.
  • Ved at have indflydelse på ændringer i praksis og sundhedspolitik.
  • Ved at påvirke viden, holdninger og adfærd hos klinikere, patienter, politiske beslutningstagere og offentligheden.

Vi samarbejder i vid udstrækning med interessenter i samfundet, herunder patienter, klinikere, faglige organisationer, beslutningstagere og offentligheden for at sikre relevansen af vores forskning.

Vi er aktivt engageret i kommunikation om evidens og implementering af evidensbaseret behandling i det danske samfund og internationalt for at påvirke folkesundheden positivt.

KB er sammen med FOF og FAS en del af Center for sundhed i muskler og led på Institut for Idræt og Biomekanik.

Centret har mere end 50 forskere dedikeret til at forbedre sundheden for mennesker, der oplever smerter og funktionsnedsættelse på grund af lidelser og sygdomme i bevægeapparatet.

Forskningsområder

Gennem samarbejde med nationale og internationale partnere er det vores mission at skabe relevant forskning af høj kvalitet relateret til smerter og funktionsnedsættelse i bevægeapparatet generelt og ryggen i særdeleshed. Gennem denne indsats er det vores mission løbende at udvikle grundlaget for evidensbaseret uddannelse inden for det muskuloskeletale område på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Vores forskningsområder er:

  • Epidemiologisk forskning
  •  Grundvidenskabelig og mekanistisk forskning
  • Klinisk forskning
  • Metodologisk forskning
  • Sundhedstjenesteforskning

Eksempler på forskningsprojekter

GLA:D Back

GLA:D® BACK er en behandlingsmulighed for patienter med vedvarende eller tilbagevendende lændesmerter, der påvirker hverdagen. Programmet blev udviklet af forskere og klinikere ved Syddansk Universitet (SDU).

Programmet følger Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for behandling af patienter med rygsmerter og er baseret på principperne for selvstyring, ligesom GLA:D® for patienter med knæ- og hoftesmerter.

GLA:D® BACK består af:

- UDDANNELSE af kiropraktorer og fysioterapeuter i at afholde GLA:D® BACK-kurser for patienter.
- BEHANDLINGSPROGRAM bestående af undervisning og et struktureret træningsprogram.
- REGISTRERING af patientdata i GLA:D®-registret.

Du kan læse mere om GLA:D® Back, GLA:D® Denmark og GLA:D® international .

MiPS

Betydningen af tidlige motoriske færdigheder. En kohortundersøgelse af danske børnehavebørn med et indlejret randomiseret kontrolgruppedesign: The Motor skills in PreSchool (MiPS) study-DK

Alle børnehaver i Svendborg Kommune har implementeret et nyt program med fokus på at optimere børnenes motoriske færdigheder. Gennem et randomiseret kontrolgruppedesign vil dette projekt dokumentere en potentiel effekt af interventionen.

Derudover er der etableret en kohorte, der inkluderer 850 børn med omfattende baseline- og opfølgningsdata om grove og fine motoriske færdigheder, bevægelsesmønstre, muskuloskeletale gener, fysisk aktivitet, antropometri, generel trivsel, kognitive evner, sprogstatus, sygehistorie, forældrebaggrund og meget mere.

Børnene var 3-6 år ved baseline, og kohorten er planlagt til at fortsætte mindst indtil børnene forlader skolen i en alder af 15-16 år.

Borgers forløb med ryg- og nakkesmerter i sundhedsvæsnet

Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan borgere, der har er blevet henvist til behandling ved Rygcenter Syddanmark på grund af ryg- og/eller nakkesmerter, anvender sundhedsvæsnet. Vi vil blandt andet beskrive og undersøge forløbet både før og efter besøget samt identificere eventuelle kendetegn ved et "dårligt" forløb. Derudover vil vi analysere om der er særlige grupper af borgere, som har større tendens til at opleve et dårligt forløb.

Det unikke ved dette projekt er kombinationen af borger-rapporterede data via "Mine RygData", som alle tilbydes at udfylde ved henvisning til rygcenteret, og detaljerede nationale registerdata. Vi råder over data fra mere end 100.000 borgere over de sidste 10 år.

Projektet er et samarbejde mellem Klinisk Biomekanik, Dansk Center for Sundhedsøkonomi, SDU og Rygcenter Syddanmark, Syddansk Universitetshospital.

Bedre rygbehandling - bedre liv

På Medicinsk Rygklinik ved Regionshospitalet Silkeborg kommer omkring 4000 patienter med rygsmerter om året. Patienterne henvises efter mindst 8 uger med lændesmerter.

Forskningsprojektet "Bedre rygbehandling - bedre liv" vil undersøge forløbet af både rygsmerter og behandling for de enkelte patienter efter konsultation på rygklinikken. Formålet er at optimere behandlingen og tilpasse den så godt som muligt til hver enkelt patient.

Projektet inkluderer konsekutive patienter fra februar 2023 til februar 2024 og følger dem løbende gennem et år. Opfølgningen indeholder data fra spørgeskemaer, interviews og registre og bliver gennemført af forskere ved Regionshospitalet Silkeborg i samarbejde med Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik.

Flere detaljer kan ses på https://www.sdu.dk/da/bedreryg


Publikationer

Sidst opdateret: 09.01.2024