Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. 

Du kan også søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bibliotekskundskab og videnskommunikation fra SDU
 • Audiologopædi fra SDU
 • Audiologi fra SDU
 • International virksomhedskommunikation – sproglig og kulturel formidling fra SDU
 • Informationsvidenskab, IT og interaktionsdesign fra SDU
 • Filosofi fra SDU
 • Psykologi fra SDU
 • Psykologi fra Københavns Universitet
 • Pædagogik fra Københavns Universitet
 • Psykologi fra Roskilde Universitet
 • Pædagogik og uddannelsesstudier fra Roskilde Universitet
 • Psykologi fra Aalborg Universitet
 • Informationsvidenskab fra Aalborg Universitet
 • Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Idehistorie fra Aarhus Universitet
 • Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Psykologi fra Aarhus Universitet

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en anden relevant bacheloruddannelse som minimum skal indeholde 30 ECTS inden for et eller flere af følgende områder:

 • Psykologi
 • Pædagogik
 • Udviklingsteori
 • Erkendelsesteori
 • Læringsteori
 • Kommunikationsteori
 • Sprogudvikling

Profesionsbacheloruddannelser

Desuden optages ansøgere fra en række professionsbacheloruddannelser. Det gælder f.eks. sygeplejersker, bibliotekarer, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere samt lærer- og pædagogbachelorer.

Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din bacheloruddannelse er adgangsgivende.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger. Se mere om krav til sprogkundskaber.

Dokumentation for erfaring

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Derfor skal du uploade dokumentation for erfaring og supplerende efter - og videreuddannelse inden for det pædagogiske fagområde. 

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Supplerende efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske fagområde
 • Dokumentation for erfaring med særlige opgaver inden for kvalitets- og udviklingsarbejde og/eller forskning

Kriterierne vægter hver 33 %.

Varsling af nye udvælgelseskriterier fra september 2021: 

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 •  Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Supplerende efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske fagområde. Dette vurderes efter følgende pointsystem:
  o a. min. 30 ECTS (i pædagogiske fag – ikke nødvendigvis fra diplomuddannelsen i Pædagogik/Erhvervspædagogik) = 600 point
  o b. fuld diplomuddannelse i Pædagogik/Erhvervspædagogik = 1200 point

Kriterierne vægter hver 50 %. 

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Har du derimod en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. september

Studieby

Odense

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. september:

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS     
Optag Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 09.07.2021