Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. 

Du kan også søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Biblioteksvidenskab, it og kommunikation (tidligere Bibliotekskundskab og videnskommunikation) fra SDU
 • Audiologopædi fra SDU
 • Audiologi fra SDU
 • Logopædi fra SDU
 • International virksomhedskommunikation – sproglig og kulturel formidling fra SDU
 • Digital design med interaktionsstudier og IT (tidligere Informationsvidenskab, IT og interaktionsdesign) fra SDU
 • Filosofi fra SDU
 • Psykologi fra SDU
 • Psykologi fra Københavns Universitet
 • Pædagogik fra Københavns Universitet
 • Psykologi fra Roskilde Universitet
 • Pædagogik og uddannelsesstudier fra Roskilde Universitet
 • Psykologi fra Aalborg Universitet
 • Informationsvidenskab fra Aalborg Universitet
 • Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Idehistorie fra Aarhus Universitet
 • Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Psykologi fra Aarhus Universitet

Profesionsbacheloruddannelser

 • Sygepleje fra en dansk professionshøjskole
 • Bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole/Det Informationsvidenskabelige Akademi
 • Fysioterapi fra en dansk professionshøjskole
 • Ergoterapi fra en dansk professionshøjskole
 • Socialrådgiver fra en dansk professionshøjskole.
 • Lærer fra en dansk professionshøjskole
 • Pædagog fra en dansk professionshøjskole
 Du kan også søge om optagelse, hvis du har en anden relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse som minimum skal indeholde 30 ECTS inden for et eller flere af følgende områder:
 • Psykologi
 • Pædagogik
 • Udviklingsteori
 • Erkendelsesteori
 • Læringsteori
 • Kommunikationsteori
 • Sprogudvikling

Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din bacheloruddannelse er adgangsgivende. 

Dokumentation for erfaring

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Derfor skal du uploade dokumentation for supplerende efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske fagområde.  

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 •  Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Supplerende efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske fagområde. Dette vurderes efter følgende pointsystem:
  a. min. 30 ECTS (i pædagogiske fag – ikke nødvendigvis fra diplomuddannelsen i Pædagogik/Erhvervspædagogik) = 600 point
  b. fuld diplomuddannelse i Pædagogik/Erhvervspædagogik = 1200 point

Kriterierne vægter hver 50 %. 

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.