Skip to main content

Studieliv

På kandidatuddannelsen i pædagogik foregår undervisningen som holdundervisning og studenteroplæg, iblandet gruppearbejde med cases og mindre øvelser. Der er  i øjeblikket 9 undervisningstimer i gennemsnit fordelt på tre dage om ugen.

I første semester får du det forskningsteoretiske og forskningsmetodiske  fundament for at beskæftige dig med pædagogisk analyse refleksion og udvikling, og som studerende introduceres du for bl.a. teorier om pædagogisk forskning, professioner og uddannelse i en samfundsmæssig kontekst.

I andet semester studerer du grundlæggende teorier om viden og læring samt kommunikationsteori og interkulturel pædagogik eller etik og værdier, således at du opnår faglige kompetencer til at kunne arbejde pædagogisk med uddannelse og læring.

I tredje semester får du mulighed for at kvalificere dig til at kunne udføre forsknings- og udviklingsarbejde ved at få indsigt i forskellige forskningsmetodikker. Samtidig specialiserer du dig i et valgfag med relevans for pædagogik. Valgfagene kan variere, men i øjeblikket udbyder studienævnet for Pædagogik valgfag i organisation og ledelse samt didaktik og faglighed.

I stedet for valgfag på 3. semester er der mulighed for praktik, som efter nærmere retningslinjer kan erstatte valgfaget. Der er desuden mulighed for praktik på både 2. og 3. semester.

Endelig får du gennem 4. semesters speciale mulighed for individuelt at specialisere dig inden for det pædagogiske felt, som interesserer dig mest.

Studiemiljø

I begyndelsen af første semester etableres der studiegrupper blandt de studerende. De studerende har adgang til fagrådslokale, gruppelokale samt et lille læselokale sammen med studerende fra religionsstudier og filosofi. Der er ansat en faglig vejleder, som er behjælpelig med spørgsmål af studiemæssig karakter.

En gang årligt afholdes der karriereseminar, hvor tidligere dimittender kommer og fortæller om deres vej til arbejdsmarkedet, og om hvordan de bruger deres uddannelse.

Studienævnet har desuden bevilget ressourcer til etablering af en foredragsforening, som løbende  afholder faglige arrangerer.

Sidst opdateret: 22.02.2019