Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er to-årig og strækker sig over fire semestre. Hvert semester er modulopbygget. Det er muligt at vælge moduler fra andre universitetsuddannelser som valgfag efter studienævnets godkendelse. Uddannelsen omfatter to årsværk svarende til 120 ECTS.

Kandidatuddannelsen kombinerer teoretiske, udviklingsorienterede og praktisk-analytiske tilgange til pædagogik igennem indholdet i de enkelte semestre og i semestrenes faglige progression.

OBLIGATORISKE MODULER
 • Forskningsmetoder i pædagogik
 • Professionsteori
 • Vidensformer i pædagogisk arbejde
 • Læringsteori i pædagogisk belysning
 • Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde
 • Uddannelse og læring i et modernitetsperspektiv
 • Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik
  ELLER Etik og værdier i pædagogisk arbejde
 • Speciale

VALGMODULER
F.eks.:

 • Ledelse af projekter i organisationer
 • Valgfag udbudt af andre studier og som er forhåndsgodkendt af Studienævnet

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Pædagogik

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Pædagogik. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 09.04.2021