Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På kandidatuddannelsen i Pædagogik har du en masse valgfriheder og muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for: 

 • Vil du på udlandsophold?
 • Hvad med projektorienteret forløb?
 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i dit speciale?

På mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i kandidatuddannelsen i Pædagogik. 

 

To kandidater fra Pædagogik går ikke ud ad døren om to år med de samme kompetencer. Det betyder at vores kandidater løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres kandidat. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Eksempler på, hvad færdiguddannede kandidater har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad kandidater fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af kandidater, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i pædagogik er en læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • forbinde analyse og refleksion i tilgangen til pædagogisk teori og praksis
 • kommunikere om pædagogiske problemstillinger både med specialister, praktikere og udenforstående
 • gennemskue og håndtere komplicerede problemer i relation til undersøgelse og udvikling af det pædagogiske praksisfelt
 • reflektere lærings- og udviklingsstrategier som en del af sin faglighed
 • forholde dig kritisk vurderende til teori- og metodespørgsmål i relation til pædagogisk forskning og udvikling

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • arbejde kvalificeret og reflekteret med pædagogik, læring og viden
 • have pædagogisk og læringsmæssig indsigt og være i stand til at arbejde målrettet med at videreudvikle medarbejderes kompetencer
 • arbejde med udvikling og vurdering af didaktisk design af kurser på og i relation til en arbejdsplads
 • udvikle sociale og kulturelle tiltag og innovative ideer for eller med organisationer i forskellige sektorer og brancher
 • dokumentere og evaluere pædagogisk ledelse og udvikling
 • arbejde med pædagogisk kommunikation i interkulturelt perspektiv
 • rådgive pædagogisk personale og forældre omkring pædagogiske strategier

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.

Error while rendering view [Video Box]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.