Skip to main content
DA / EN

Behovet for Kandidater i Pædagogik er stort, både i den offentlige og i den private sektor

I den offentlige sektor afspejles behovet i de stigende krav til målrettethed i den pædagogiske praksis, hvor der er stadigt større fokus på dokumentation, evaluering og pædagogisk ledelse og udvikling. I den private sektor gør stigningen i virksomhedernes vidensniveau såvel regionalt som nationalt det ligeledes stadig mere vigtigt at have medarbejdere med dybtgående pædagogisk og læringsmæssig indsigt, som er i stand til at arbejde målrettet med at videreudvikle medarbejdernes kompetencer.

Kandidatuddannelsen giver dig en række faglige, intellektuelle og praktiske kompetencer

Med en kandidatuddannelse i Pædagogik kan du demonstrere et bredt teoretisk vidensfundament på basis af nyere forskning inden for pædagogik, læring og viden. Ydermere kan du med kritiske briller reflektere over den særlige kobling, der er mellem teori og praksis, som karakteriserer pædagogiske vidensformer.

Du bliver uddannet i at formulere og analysere pædagogiske problemstillinger selvstændigt, systemisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelige metoder. Derudover vil du også kunne kommunikere og videreformidle om pædagogiske problemstillinger både med specialister, praktikere og udenforstående. Slutteligt vil du kunne gennemskue og håndtere komplicerede problemstillinger i relation til undersøgelse og udvikling af det pædagogiske praksisfelt og anvende teorier om f.eks. læring, etik og dialog i refleksion over egen praksis.


Derfor skal du læse...

  • Der er stort behov for akademikere med pædagogiske færdigheder, både i den offentlige og den private sektor.
  • Du tilegner dig en bred række færdigheder, der sammenkobler både teori og praksis.
  • Du har mulighed for at præge din fagprofil med fag fra andre universiteter, tage et projektorienteret forløb (praktik) eller udlandsophold.


Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram